Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Butan plin z današnjim dnem objavlja spremenjeno ceno avtoplina in ostaja konkurenčen ponudnik v Sloveniji

Ljubljana – 17. januar 2011: Z današnjim dnem Butan plin ponuja avtoplin po spremenjeni ceni 0,730€/l. Kljub nekoliko višji ceni od pretekle družba ostaja najcenejši ponudnik avtoplina v Sloveniji. Najcenejši avtoplin je dostopen na največji plinski črpalki v Sloveniji, ki je v lasti družbe Butan plin, na Verovškovi ulici  v Ljubljani ter na prenovljeni črpalki v Izoli, ki je v tem letu odprla svoja vrata.

Butan plin sledi ekološkim novostim in trendom, hkrati pa prepoznava pomen ohranjanja okoljske varnosti. Tako že vrsto let kot pogonsko gorivo ponuja eno bolj zelenih rešitev  – UNP (utekočinjeni naftni plin), ki je mešanica zasičenih ogljikovodikov, propana in butana, ki nista na seznamu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) plinov, ki škodujejo ozonu. Z današnjim dnem družba objavlja spremenjeno, višjo ceno avtoplina, ki znaša 0,730€/l, kljub temu pa družba ostaja najcenejši slovenski ponudnik avtoplina. Le-ta je dostopen na črpalki na Verovškovi ulici v Ljubljani ter v prenovljeni črpalki v Izoli, ki jo je družba otvorila v teh dneh.

Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina, dodaja: »Dinamika spremembe cen avtoplina je vezana na spremembe cen UNP-ja na trgu in je v primerjavi z drugimi dostopnimi naftnimi derivati ni moč napovedovati v točno določenem časovnem obdobju. V Butan plinu smo zavezani k ponudbi kakovostnega avtoplina po najnižji ceni, za kar se bomo trudili tudi v prihodnje, saj s tem ponujamo pomembno ekološko alternativo obstoječim pogonskim gorivom.«

Po zadnjih podatkih je v svetovnem merilu zaznati okrog 20 % porast porabe avtoplina v zadnjih desetih letih. Sicer v Sloveniji beležimo okrog 1,1 mio osebnih vozil, od katerih je 70% primernih za predelavo na plinski pogon. 5.000 vozil že ima vgrajen homoligiran plinski sistem, veliko jih pa še ne prepoznava prednosti te investicije. UNP kot pogonsko gorivo ali avtoplin v primerjavi z bencinom namreč zmanjšuje emisijo dušikovih oksidov (NOX) za 34 % in ogljikovega dioksida (CO2) za 15 %, skoraj nična pa je emisija ogljikovodikov. Če avtoplin primerjamo z dizel gorivom pa se emisija NOX dvajsetkrat zmanjša, sto dvajsetkrat pa se zmanjša tudi emisija drobnih delcev. Tako so ključne prednosti avtoplina poleg ekoloških tudi zagotavljanje varnosti ter povečanje življenjske dobe motorja in vozila v splošnem. Nenazadnje pa avtoplin voznikom prinaša tudi finančne prednosti, in sicer 40 – 50 % nižjo ceno v primerjavi s preostalimi gorivi.

Dodatne informacije za Butan plin:

Propiar d.o.o.

Vanja Žižmond

t 0592 10 230  m 040 666 009

vanja.zizmond@propiar.com

Podatki zapisa

Datum:
24 januarja, 2011

Avtor:
upravnik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads