Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Zavihajmo rokave za spomladanske prenove

Spomladanski letni čas je dodobra prebudil čutila, ki jih po dolgi zimi odpremo navzven. Naši  pogledi se usmerjajo tudi na tiste točke, ki jih pozimi ne opazimo. Po obveznih zgodnjepomladanskih opravilih obrezovanja drevja, presajanja rož in podobnem pa je ob vse toplejših dnevih tudi čas za začetek  gradbenih posegov, ki smo jih preko zime načrtovali za tekoče leto.

Pomlad, ki se potegne v poletje,  je med drugim namreč idealen čas za energetske obnove (dotrajanih) fasad in drugih gradbenih posegov ter urejanje okolice.

Podjetje Baumit odpira letošnjo sezono z obujanjem lanskega nadvse zanimivega projekta Bivanju dajemo nov obraz.

Skupaj z arhitekti so izdelali predlog celovite idejne energetske prenove dveh starejših večstanovanjskih objektov v Ljubljani: ‘evolucijsko’ zasnovano prenovo stanovanjske soseske v Šiški ter revolucionaren koncept  prenove bloka na Prulah.

Projekt je bil predstavljen na festivalu Mesec oblikovanja 2014.   http://www.baumit.si/front_content.php?idart=20448

»Evolucijski« predlog prenove bloka v Šiški

»Evolucijski« predlog prenove bloka v Šiški

 

(Arhitektura: HIŠERIŠEarhitektura Avtorja: Špela Nardoni Kovač, u.d.i.a. in Damjana Zaviršek Hudnik, u.d.i.a. Fotografije in prostorski prikazi: Blaž Jamšek, abs. arh.)

Baumitove prenove starih stanovanjskih sosesk z dodano vrednostjo

S konceptom prenove starih stanovanjskih sosesk je podjetje Baumit želelo preseči  okvire svojega osnovnega delovanja – proizvodnje gradbenih materialov – in se aktivno odzvalo na aktualno bivanjsko problematiko sedanjosti in prihodnosti.

V Sloveniji je namreč okoli 70 % stanovanj starejših od 30 let, kar pomeni, da so mnogi elementi stanovanjskih stavb potrebni energetske in funkcionalne prenove. Po podatkih Statističnega urada RS je leta 2012 v stanovanjih v slabem stanju živelo kar 32 % gospodinjstev. Zato je stanovanjski fond v Sloveniji potreben tako energetske kot tudi funkcionalne prenove (povzeto po: Nacionalni stanovanjski program, Gradivo za predhodno posvetovanje junij – september 2014). Po uvedbi Novega zakona o energetskih izkaznicah stavbe pa bo ta potreba še bolj očitna. Pozornost bo zato usmerjena v vzpostavitev sistema, ki bo olajšal in s tem spodbudil izvajanje projektov urbane prenove.

V idejnem projektu prenove bloka na Prulah je bila nakazana ena od možnosti načina financiranja energetskih obnov. Arhitekturni biro Studio Krištof je namreč ob celoviti sanaciji bloka predvidel tudi izgradnjo dveh novih etaž: na vrh statično ojačanega objekta se postavi dve etaži novih stanovanj: v prvi etaži šest komfortnih stanovanj s po eno teraso, v drugi etaži pa tri luksuzna stanovanja s po dvema ogromnima terasama.

Dodana vrednost tega projekta je možnost, da bi stanovalci s prodajo teh stanovanj zagotovili finančna sredstva, potrebna za obnovo bloka.

»Revolucionarni« predlog prenove bloka na Prulah

»Revolucionarni« predlog prenove bloka na Prulah

(Arhitektura: Studio Krištof d.o.o. Avtorja: Tomaž Krištof, u.d.i.a. in Rahela Pahovnik, abs. arh. Sodelavci: Blaž Budja, u.d.i.a., Rok Jereb, u.d.i.a. in Nina Majoranc, u.d.i.a. (Jereb in Budja arhitekti d.o.o.) Prostorski prikazi: Vlado Avramović, u.d.i.a.)

»Proces energetskih sanacij stavb je nujno razširiti tudi na statične, funkcionalne, tehnične, prostorske, higienske in ostale sanacije, ki morajo lastnosti starih objektov približati ravni, ki jih danes pričakujemo od novih. Cilj prenov obstoječih stavb mora biti dvig celotne bivanjske in gradbene kakovosti in ne le izboljšanje njihove energetske bilance, sicer bomo iste objekte čez deset let obnavljali še enkrat. Zgolj celovita prenova je lahko zato trajnostna prenova!« je bistvo celovitih prenov povzel arhitekt Tomaž Krištof iz Arhitekturnega biroja Studio Krištof.

Vsi obrazi bivanja pa je poimenovan letošnji projekt, ki nadaljuje lanske idejne prenove. V njem bodo predstavljeni konkretni predlogi celovite sistemske rešitve sanacije domovanj in njihove okolice, ki bodo potekali skozi vse leto. Baumit je k projektu povabil podjetje Kema. Skupaj bodo prikazali prenove s produktnimi rešitvami za fasade, notranje prostore, terase, vrtove, kopalnice, ravne strehe in vlažne kleti.

Zato tudi v letošnjem projektu ostaja eden od izzivov podjetja Baumit predstaviti širši javnosti sporočilo: kako z minimalnimi dodatnimi vložki in strokovno pomočjo, vzporedno z vgradnjo toplotne izolacije, urediti stari stanovanjski fond, ki je potreben prenove.

Prvi predlogi iz serije teh konkretnih rešitev predstavljajo fasade in  fasadne sisteme.

Prvi korak obnove domovanj je toplotna izolacija

Energija postaja vse bolj dragocena dobrina sodobnega sveta, zato je njena učinkovita raba nujna. Največji potencial se skriva v izolaciji stavb ter v uporabi alternativnih in obnovljivih virov energije. Ogrevanje s približno 78 % predstavlja največji delež celotne porabe energije. Ob tem se pri slabo ali celo neizoliranem objektu kar 35 % toplotne energije izgubi skozi zunanje zidove.

Zato so prav fasadni sistemi z izolacijo dejavnik, ki najbolj vpliva na kakovostno, zdravo in udobno bivanje ter na stroške ogrevanja in hlajenja ter pomeni energetsko učinkovitost.

Ključna mesta izgube energije

Ključna mesta izgube energije

Fasada je obleka vsake hiše

Fasada ni le okras stavbe, ampak mora predvsem kot zaščita objekta izpolnjevati pomembne zahteve.
Podobno kot koža tudi fasada pri zgradbi prevzema nalogo večslojne zaščite. Hkrati mora „dihati“ in „tesniti“. Zgradbo mora uspešno varovati pred zunanjimi vplivi, vlago iz notranjosti pa mora stalno odvajati iz hiše. Temperaturna nihanja in razlike do 50 °C trajno obremenjujejo strukturo fasade. Za kakovost življenja v hiši so klimatske razmere odločilnega pomena. Fasada ima najpomembnejšo vlogo pri uravnavanju stalne temperature v prostoru, torej pri hlajenju poleti oziroma ogrevanju pozimi. Kakovost fasade lahko ovrednotimo tudi glede stroškov ogrevanja in drugih stroškov, nastalih zaradi popravil, na primer poškodb zaradi vlage ali plesni.
Različni načini uporabe in različne fasadne podlage zahtevajo individualne odločitve o materialih. Za optimalno sestavo zunanjih sten morata biti zid in sistem fasadnih ometov med seboj optimalno usklajena. Odločilnega pomena je, da investitor že pred gradnjo temu problemu posveti ustrezno pozornost in izbere primeren fasadni sistem.

Foto: arhiv Baumita.

Foto: arhiv Baumita.

Kakovostna fasada zagotavlja dobro počutje

Najvažnejša dejavnika za dobro počutje sta temperatura in relativna zračna vlažnost. Primerna temperatura za bivanje je okoli 21 stopinj, medtem ko naj bi kakovostna fasada zagotavljala vlažnost zraka med 40 in 60 odstotki.
Naloga vsake fasade je preprečiti prehod toplote iz stavbe. Temperaturna razlika med notranjimi stenami in zrakom v prostoru naj bi bila dve stopinji. Pri izdelavi fasade pa je potrebno preprečiti nastanek toplotnih mostov.
Izraz »sistem« v nazivu toplotnoizolacijski fasadni sistemi pomeni visokokakovostne, medsebojno združljive in preverjene sestavne dele – komponente.
Fasado vizualno oblikujeta struktura in barva zaključnega sloja. Baumit ponuja široko paleto zaključnih slojev: hidrofobne, hidrofilne, mineralne in disperzijske. Katera lastnost ima prednost, je odvisno od želja in potreb investitorja. Enako velja za barve in strukture. Baumit v sklopu svojih storitve kupcu omogoča izdelavo računalniškega predloga videza fasade (barvne študije), ki omogoča vizualizacijo objekta z novo fasado.

Ponudniki fasadnih sistemov in izvajalci (fasaderji)

Na tržišču je mnogo proizvajalcev fasadnih sistemov, zato je potrebno pri strokovnjakih preverite njihovo kakovost, pa tudi možnosti dodatnih storitev ter ugodnosti, ki so zaradi konkurenčnosti na voljo investitorjem (barvne študije, termovizija, …).
Še pomembnejša pa je izbira (preverjenega) izvajalca, ki bo storitev izvedel kakovostno in trajno. Kakovostno storitev lahko dosežemo namreč samo z dobrim poznavanjem izdelkov, stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem. Tudi v prihodnosti bodo najuspešnejši tisti, ki bodo dobro poznali materiale in uporabljali najsodobnejše tehnologije, za kar je ključnega pomena znanje.
Baumit že vrsto let organizira letne strokovne seminarje (t.i. akademije) za svoje poslovne partnerje. Letošnja »Akademija« je ponudila še več znanja, saj se je v okviru strokovnih predavanj Baumitu pridružilo tudi podjetje Kema.
Z organizacijo skupne »akademije« želijo v Baumitu opozoriti na pomen celovitega pogleda na gradbeništvo. S povezovanjem različnih strokovnih področij in izkušenj lahko nastanejo mnoge dobre rešitve.
Torej, z dobrim načrtovanjem, pravimi strokovnjaki in kakovostnimi materiali se izognemo morebitnim poznejšim težavam. Pa veselo na delo!

[divider top=”no”][divider][/divider]

Blagovna znamka Baumit je del razvejane družine, ki jo lahko najdete v 30-ih evropskih državah in obsega celovit program gradbenih materialov. V Sloveniji je prisotno že od leta 1994.

V poslovanju podjetja je bilo prelomno leto 2008, ko so se odprla vrata Baumit tovarne v  Sežani. Obrat je namenjen proizvodnji suhih mešanic za malte, omete, estrihe in gradbena lepila ter mešalnici zaključnih slojev. Sodobna tehnologija in kakovostne surovine so zagotovilo za odličnost Baumit izdelkov.

Življenje v zdravem, energijsko varčnem in prijetnem bivalnem okolju pozitivno vpliva na vsakdan, zato v Baumitu nudijo široko paleto celovitih, inovativnih in bivanju prijaznih proizvodov, ki so skladni z nacionalnimi in evropskimi predpisi ter tehničnimi zahtevami.

 

Prodajni program: fasadni sistemi, ometi, malte, estrihi, proizvodi za zdravo bivanje, proizvodi za keramiko Baumacol, proizvodi za zunanjo ureditev.

Več o Baumitu na: http://www.baumit.si/

 

 

Podatki zapisa

Datum:
12 maja, 2015

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads