Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Zadeva: odprto pismo glede posledic nesprostitve finančnih mehanizmov za spodbujanje ukrepov URE in OVE na slovensko gospodarstvo

Spoštovana ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, spoštovani minister za finance dr. Dušan Mramor, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in direktor Eko sklada, j.s. Milenko Ziherl,

na vas se obračamo z opozorilom, da se gospodarstvo v Sloveniji sooča z velikim zastojem, ki ga povzroča nesprostitev že zagotovljenih finančnih mehanizmov za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov (URE in OVE). V mislih imamo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, ki je podlaga za objavo javnih pozivov in razpisov in je bila sprejeta 24. decembra 2014.

Ob že tako pozni potrditvi uredbe vse do danes vlada še ni sprejela poslovnega in finančnega načrta Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklada) in posledično objav javnih pozivov in razpisov praktično ni. S tem se velikemu delu slovenskega gospodarstva, ki je vezan na področje energijsko varčne gradnje in trajnostne mobilnosti, povzroča velika škoda. Zamikajo se investicije v OVE in URE ter zaustavljajo obnove energetsko neučinkovitih objektov in vlaganja v trajnostno mobilnost, kar državo oddaljuje od doseganja zastavljenih podnebno-energetskih ciljev, sprejetih na ravni Evropske unije.

Prosimo vas, da nemudoma ukrepate in zagotovite čim hitrejšo objavo javnih pozivov in razpisov, ki bodo omogočili normalizacijo poslovanja.

 

S spoštovanjem!

Predsednik GIZ CER in član uprave družbe Petrol Rok Vodnik

Podpredsednik GIZ CER in predsednik upravnega odbora družbe Jelovica Gregor Benčina

Komercialni direktor Regije Severni Balkan Knauf Insulation Darko Bevk

image001

Podatki zapisa

Datum:
18 marca, 2015

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads