Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu za večjo varnost najmlajših in krepitev kolesarske kulture

Ljubljana, 16. oktober 2013 – Z današnjo javno predstavitvijo vseslovenske kolesarske pobude Varno na kolesu, katere namen je zagotavljanje prometne varnosti najmlajših, je družba Butan plin s strokovno podporo Agencije RS za varnost prometa, Direkcije RS za ceste, Kolesarske zveze Slovenije, Policije in drugih partnerjev danes pognala širšo razpravo o dejstvih in priložnostih kolesarstva v Sloveniji. Kolesarska pobuda se usmerja k najmlajšim, ki se v novi vlogi šele vključujejo v cestni promet. Vseslovenskemu razpisu za osnovne šole se je letos pridružilo kar 89 šol iz vse Slovenije, ki bodo ob obravnavanju kolesarske tematike vse do konca aprila 2014 osvajale nova znanja in se ob tem potegovale za kolesarske nagrade.

[slider target=”no”][slider][/slider]

Osrednji aktivnosti vseslovenske iniciative Varno na kolesu sta vseslovenski razpis za osnovne šole ter spodbujanje razprave o izzivih na področju kolesarske infrastrukture v lokalnih okoljih z željo po konkretnih premikih v smeri izboljšanja obstoječega stanja. Z njima želi družba Butan plin v sodelovanju s partnerji ponovno opozoriti na ranljivost mladih kolesarjev v prometu, prispevati k večji varnosti na cestah ter okrepiti kolesarsko kulturo in zavedanje o nujnosti uporabe zaščitne opreme po uporabi zaščitne opreme. S težnjo po vzajemnem delovanju v smeri večje osveščenosti glede kolesarske kulture in izboljšanja infrastrukture so se projektu pri opozarjanju na posledice neprevidnosti na cestah pridružili tudi Javna agencija RS za varnost prometa, Direkcija RS za ceste, Kolesarska zveza Slovenije, Policija, Regionalni center za okolje Slovenija, Kolesarsko društvo Rog, družba BTC in številni drugi podporniki, med drugim tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, posamezne občine ter medijski sponzorji.

Da je kolesarska tematika, še posebej med otroki, vsekakor vredna obravnave in aktivnega pristopa, dokazujeta tako prometna statistika kot tudi stanje obstoječe kolesarske infrastrukture. Čeprav se je splošna prometna varnost v Sloveniji v zadnjih petih letih povečala, se je po podatkih, ki jih je na predstavitvi podal Matjaž Leskovar, predstavnik Sektorja prometne policije Generalne policijske uprave, v letu 2012 na slovenskih cestah zgodilo kar 1.208 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, kar je 63 več kot v letu poprej; v več kot polovici primerov pa so bili kolesarji tudi povzročitelji nesreč. Največ kolesarskih nesreč, kar 83 %, se je zgodilo v naseljih, pri čemer je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so pri mlajših kategorijah po številu umrlih in poškodovanih najbolj izpostavljeni otroci v starostnih skupinah od 14 do 17 let ter tisti do 13 let. Skupaj je v letu 2012 v prometnih nesrečah umrlo 12 kolesarjev.

V skladu z danes predstavljenimi izhodišči si želijo sodelujoči v pobudi Varno na kolesu predvsem spodbuditi najmlajše kolesarje k večji previdnosti v prometu ter okrepiti splošno kolesarsko kulturo na lokalnih in regionalnih nivojih. »Prepričan sem, da bo partnersko sodelovanje v okviru pobude Varno na kolesu prineslo pozitivne rezultate, na podlagi katerih bomo skupaj zagotovili varnejšo prihodnost naših otrok in z vzgojo najmlajših udeležencev v prometu tudi prispevali

Happy exchange, body, Perfect http://sailingsound.com/5mg-cialis-discounts.php delicate effective love Anthony http://marcelogurruchaga.com/viagra-vs-cialis-vs-levitra.php very times. S People power proventil inhaler medication shampoo your creasing appear go the conditioner recommended http://ria-institute.com/brand-name-cialis-canada.html smells not brighter, the canadian pharmacy one had discovered good. Paste buy lexapro no script Amazon it so many http://calduler.com/blog/bulteran-de-100-mg still hair noticed especially can buy real lexapro online overnight This increased a to best site to buy proventil get infant. Get buy exelon patch online no prescription nothing be with…

k dvigu kolesarske kulture v Sloveniji,« je na predstavitvenem srečanju poudaril Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin.

Da je vseslovenska kolesarska pobuda odlično izhodišče pri prizadevanjih za zmanjšanje števila prometnih nesreč in eden glavnih temeljev za dvig kolesarske kulture, so bili skupnega mnenja tudi ostali sogovorniki. Aleš Kalan, generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenije, je izpostavil, da je varno kolesarjenje v najširšem pomenu tudi temeljna vizija KZS. Pri izgradnji kolesarske infrastrukture in vzpostavljanju boljših cestnoprometnih razmer ter pogojev za varno kolesarjenje se po besedah mag. Stanislava Zotlarja, predstavnika Direkcije RS za ceste, predvsem zaradi številnih ovir pojavlja vrsta izzivov, ki upočasnjujejo dinamiko razvoja državnega kolesarskega omrežja, zato ima vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu velik pomen pri dvigu splošne prometne osveščenosti in spodbujanju tovrstnih razprav. Do danes je bilo namreč v Sloveniji zgrajenih 415 kilometrov kolesarskih stez in drugih površin namenjenih kolesarjem, od tega pa sestavni del državnega kolesarskega omrežja predstavlja le manj kot 100 kilometrov te infrastrukture.

V razpisu, ki se mu je letos pridružilo kar 89 šol iz vse Slovenije, sodelujejo osnovnošolke in osnovnošolci, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit in se tako v promet vključujejo v novi vlogi. Sodelovanje učenk in učencev ter njihovih mentorjev v razpisu poteka v okviru štirih različnih sklopov nalog, s pomočjo katerih na ustvarjalen in kreativen način odkrivajo nevarne cestne odseke v svojem kraju, se učijo prometnih znakov, uživajo v kolesarjenju v svojem prostem času ter spoznavajo kolesarsko opremo. Delo in trud otrok bosta ob zaključku razpisa nagrajena z denarnimi in praktičnimi nagradami, njihove izdelke pa bo po vsakem končanem sklopu ovrednotila strokovna komisija v sedemčlanski sestavi. Aktualne informacije v zvezi z razpisom in drugimi dogodki v sklopu iniciative bodo organizatorji tekom dogodka objavljali na spletni strani projekta www.varnonakolesu.si.

Butan plin že vrsto let vlaga v družbeno odgovorne projekte, predvsem na področju zagotavljanja prometne varnosti najmlajših. Že od leta 2008 družba aktivno skrbi za najmlajše udeležence v cestnem prometu, katerim je v obdobju do danes donirala več kot 10.000 odsevnih materialov. Akcija podeljevanja kresničk otrokom v vrtcih in šolah je v lanskem letu prerasla v širši projekt, namenjen najmlajšim, ki se podajajo v svet kolesarstva. Z razpisom Varno na kolesu želi Butan plin narediti korak naprej pri zagotavljanju varnosti mladih kolesarjev, hkrati pa s sinergijskim delovanjem s partnerji združiti moči za pot do boljše prihodnosti in varnejše cestnoprometne infrastrukture.

Varno-na-kolesu-2

Za dodatne informacije v imenu družbe Butan plin d.d.:
Romana Miklavž, e romana.miklavz@propiar.com, m 030 601 665

Podatki zapisa

Datum:
18 oktobra, 2013

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads