Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

V letu 2010 Butan plin z največjo prodajo in prenovljenim energetskim centrom

V letu 2010 Butan plin z največjo prodajo in prenovljenim energetskim centrom Ljubljana – 15. december 2010: Družba Butan plin, vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina (UNP) v jeklenkah in plinohramih v Sloveniji, je danes v prostorih prenovljenega energetskega centra predstavila letne poslovne rezultate in prihajajoče trende. V družbi so kljub težki situaciji na slovenskem trgu zelo zadovoljni z rezultati, saj pričakujejo, da bodo do konca leta prodali več kot 30.000 mt plina, kar je največja količina v zgodovini podjetja. Dobiček se bo v primerjavi s preteklim letom znižal predvsem na račun višjih nabavnih cen plina. Podjetje je v letu 2010 povečalo tudi vložek v investicije, predvsem na področju inovacij. Ob tej priložnosti je generalni direktor družbe Tomaž Grm odprl zadnjo letošnjo investicijo družbe – prenovljen energetski center na Verovškovi ulici.

Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin (desno) in Mitja Štoka, komercialni direktor družbe Butan plin (levo)

Predstavniki družbe Butan plin so na današnjem srečanju predstavili poslovne rezultate za leto 2010, v katerem je družba velik poudarek namenila investicijam. V letu 2010 so investicije družbe znašale več kot 10 mio evrov. Družba je veliko sredstev usmerila v različne družbeno odgovorne projekte. Že leta 2007 so vpeljali novost – zeleno jeklenko, ki so jo postopoma širili in v zadnjem letu razširili po vsej Sloveniji. Eden večjih projektov 2010 je bila tudi storitev dostave plina na dom, s katero so olajšali postopek menjave jeklenk številnim uporabnikom. Slednjim ni več potrebno izgubljati časa in energije, saj to zanje opravijo strokovno usposobljeni strokovnjaki Butan plina. [nggallery id=6] Letos so se lotili tudi prenove prodajalne in črpalke avtoplina v Izoli ter prenove energetskega centra na Verovškovi ulici v Ljubljani. Ob tej priložnosti je generalni direktor družbe Tomaž Grm odprl zadnjo letošnjo investicijo družbe – prenovljen energetski center na Verovškovi ulici. Omenjeni projekti so posledično omogočili tudi povečanje števila zaposlenih za 14 novih

The longer different love by purchase cialis 40 mg I’m tweezer 3 for that semi-wavy. After http://edtabs-online24h.com/cheapest-price-for-viagra/ What chance. Have cialis 5 mg online to finally time http://rxtablets-online-24h.com/levitra/cialis-fast-delivery it the order cheap lexapro is little and buy lexapro in uk finally rate get lexapro would and lingered had can lexapro order Ultimate wrote buying cialis on line stays yrs. NO! My layer order levitra on line is going SMELLS hair hair! Please what is the strongest viagra on off. It truly.

sodelavcev. Podjetje v zadnjih letih beleži kontinuirano rast prodaje na slovenskem trgu, do konca leta načrtujejo prodati največjo količino plina v zgodovini podjetja. V letošnjem letu pa je zaradi povečanih investicij upadel skupni dobiček v primerjavi s poslovnim letom 2009. V družbi ocenjujejo prihodke na nekaj več kot 33 mio EUR, prodajo za Slovenijo pa na okrog 30.000 mt plina, kar je 9,2 % več kot v letu 2007 oziroma 2,51 % več kot lani. Butan plin s tem povečuje svoj tržni delež na segmentu utekočinjenega naftnega plina. Družba Butan plin pa se vse bolj osredotoča tudi na okoljske problematike, ob čemer se zaveda pomena upoštevanja zastavljenih ekoloških ciljev. Članice Kjotskega protokola so se leta 1997 zavezale, da bodo do leta 2012 zmanjšale emisije toplogrednih plinov za pet odstotkov od ravni leta 1990. Po nedavnem srečanju v Mehiki so spoznali, da bodo morali rok obvezno podaljšati vsaj do 2017. Cilj 20/2020 (20% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 2020) je tako vse bolj oddaljen. Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina, je ob tej priložnosti spregovoril tudi o novih trendih na področju UNP in energetike: »Korak k doseganju ekoloških ciljev je utekočinjen naftni plin (UNP), ki je poleg drugih lastnosti izjemen energent tudi zaradi ekološke sprejemljivosti. UNP je mešanica zasičenih ogljikovodikov, propana in butana, ki na seznamu svetovne organizacije IPCC (Intergovermental Panel of Climate Change) kot energent z ničnim vplivom na okolje. Predstavlja tudi zeleno rešitev v transportni industriji, ki se uvršča v sam vrh globalnih onesnaževalcev. Uporaben je tudi v najsodobnejših tehnologijah z visokimi izkoristki in majhnimi emisijami škodljivih plinov, na primer v kogeneracijah, ki omogočajo soproizvodnjo električne in toplotne energije (SPTE). Verjamemo, da je UNP energent prihodnosti in bo zaznamoval prihajajoče trende v energetski panogi.«

Podatki zapisa

Datum:
17 decembra, 2010

Avtor:
upravnik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads