Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Spoštovani obrtniki-podjetniki!

Uvodnik 82

Uvodnik

G. Danilo Brdnik

Uvodoma bi se rad zahvalil sodelavcem uredniškega odbora, ki so mi zaupali, da napišem uvodnik v reviji, na katero moramo biti v zadnjih letih prav ponosni. Z ekipo, ki jo ustvarja in ki se iz dneva v dan trudi s trženjem, oblikovanjem, lektoriranjem, pisanjem člankov in nenazadnje z vodenjem in odločanjem glede vsebine, naklade, financ…, smo v zadnjem času ujeli nov veter v jadra; to je poštenost, marljivost, ustrežljivost do oglaševalcev, lojalnost, korekten odnos do zunanjih sodelavcev, saj vsak po svojih zmožnostih prispeva v mozaik, ki se mu reče »revija Energetik«.
V nadaljevanju pa bi Vas rad seznanil (kateri še ne poznate) z aktom, ki mu je evropska komisija nadela ime »najprej pomisli na male – akt za mala podjetja«. Zakaj boste vprašali? Zato, ker nas kriza kar noče zapustiti in mislim, da vlada še glede akta ni opravila svoje naloge, predvsem zaradi  zaščite obrtnikov in podjetnikov in ustvarjanja ugodnega poslovnega okolja. Pa si poglejmo 10 načel evropske komisije, ki so bila sprejeta že leta 2008.
1.)    Ustvariti okolje, v katerem bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali in bodo podjetništvo nagrajeno.
2.)    Zagotoviti, da bodo pošteni podjetniki v stečaju kmalu dobili novo priložnost.
3.)    Postaviti pravila v skladu z načelom »NAJPREJ POMISLI NA MALE«.
4.)    Zagotoviti odziv javnih uprav na potrebe malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP),
5.)    Prilagoditi orodja javne politike potrebam MSP, olajšati sodelovanje pri javnih naročilih in boljše izkoriščanje državne pomoči za MSP.
6.)    Olajšati dostop MSP do financiranja in razviti pravno in poslovno okolje za zagotovitev pravočasnega plačevanja gospodarskih poslov.
7.)    Pomoč MSP, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.
8.)    Spodbuditi nagrajevanje znanja v MSP in vse oblike inovacij.
9.)    Omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti.
10.)    Spodbuditi in podpreti MSP, da bodo izkoristile rast trgov.

Mislim, da ni obrtnika-podjetnika, ki se ne bi veselil teh načel, seveda v praksi. Vsi, ki pa se vsak dan srečujemo s težavami kot so neplačevanje, aroganca investitorjev, siva ekonomija, stečaji, prisilne poravnave itd., pa bi bili zelo veseli, da ta načela res zaživijo v našem poslovnem okolju, saj menim, da je to edina pot in način izhoda iz težav in krize. Dnevi obrti enkrat letno so absolutno premalo, da vladi povemo naše zahteve. Potrebno bo »strniti vrste«, vzpostaviti kontinuiran dialog z vlado, ki trenutno vodi dialog le s Fidesom in sindikati, mi iz realnega sektorja, ki ustvarjamo dodano vrednost in napajamo blagajne pa kot da nas ni. Pa dovolj kritike za tokrat. Ob tej priliki Vas vabim na obrtni sejem v Celju, kjer bomo znova dokazali, kaj zmoremo, kaj znamo in nenazadnje, kaj hočemo.
Podpredsednik SIEM
Danilo Brdnik

Podatki zapisa

Datum:
3 septembra, 2010

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads