Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Uvodnik št. 81

Precednik uredniškega odbora revije EnergetikDrage kolegice in kolegi obrtniki in podjetniki

Sekcija instalaterjev-energetikov, ki deluje že veliko časa pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, je bila ustanovljena z namenom da vzdržuje, svetuje ter pomaga svojim in drugim članom. Skozi dobre in zdajšnje slabe čase se prebija z vnetim, podjetnim delom posameznikov, kateri vlagajo svoje znanje in prosti čas za dobrobit stroke in dela.
Smo ena izmed zelo aktivnih sekcij, katere čas delovanja sega daleč nazaj. Naša stroka povezana tako z uslugami fizičnim osebam, kakor tudi s podizvajalskim delom velikih in malih gradbenih podjetij. Krizni časi, stečaji, prisilne poravnave, kateri so sedaj na vrhuncu, nam zadajajo velike udarce, veliko je neprespanih noči, nočne more so spremljevalci marsikaterega, do sedaj uspešnega obrtnika in podjetnika.
Prava modna muha je že postala ta recesija in plačilna nedisciplina v slovenskem prostoru. Nemilo udarja po nas obrtnikih in podjetnikih, kateri smo, gledano v globalu, gonilo slovenskega gospodarstva, saj je po podatkih obrtnega registra cca. 4000 članov, kateri imajo registrirano izvajanje strojno instalacijskih del in od katerih jih cca. 1500 opravlja strojne instalacije kot glavno dejavnost. Nezdrava konkurenca nam vzame marsikatero delo, zbijanje cen, izsiljevanje popustov so že stalnica pri pridobivanju del in sklepanju pogodb. Upamo, da ti hudi časi izgubljajo na moči in da bo neprespanih noči vedno manj.
V vsem tem boju za preživetje, težimo k razvoju naših obratovalnic, k izboljšanju naše dejavnosti z uporabo novih tehnologij in k izobraževanju naših kadrov. Vse to pa vodi k večji kakovosti našega dela, globji strokovnosti in s tem boljši ponudbi naših uslug.
Naše vizije segajo še dlje, da bi lahko uresničevali te naše sanje v realnosti, potrebujemo tesnejše in plodnejše sodelovanje tako na nivoju državne zakonodaje in gospodarske politike, kakor tudi dostopnejše bančne usluge. Skupaj s pomočjo naše krovne organizacije skušamo projekte, ideje in zahteve uresničevati tudi na nivoju države.
Skozi vsa leta naše dejavnosti prirejamo različne prireditve, skrbimo za promocijo poklica, sodelujemo s šolskimi centri, izvajamo dobrodelne akcije, sodelujemo z radijskimi in televizijskimi mediji, zelo uspešni smo pri izdaji revije, katera s ponosom nosi ime »Energetik« in skozi katero obveščamo naše člane in ostalo javnost o aktualnostih na področju energetike in proizvodov povezanih z našim delom. Uspešno sodelujemo z Republiško sekcijo instalaterjev-energetikov. Skupaj pripravljamo sejemske aktivnosti, tako na sejmu Energetika, kakor tudi na Mednarodnem obrtnem sejmu- tukaj v Celju.
Veliko dela in truda bivših in sedanjih članov Izvršilnega odbora mariborske sekcije instalaterjev je bilo potrebno, da so se začele sejemske aktivnosti v Mariboru. Kot soustanovitelji sejma Energetika, kateri je z leti rastel in se razvil v mega projekt Maribora, je rasla tudi naša dejavnost. V ponos so nam bili vsakoletni prireditveni dogodki naše sekcije in sejemskega podjetja Step.
Žal je čas in volja posameznikov prinesla, da se je sejem iz Maribora preselil v Celje. Veliko smo izgubili, kar se je skozi vsa ta leta zrcalilo na moralnem in delovnem doprinosu sekciji. Ob različnih aktivnostih, razgovorih in naposled ob spoznanju vodilnih na Celjskem sejmu, je sodelovanje naše sekcije in Celjskega sejma ponovno zaživelo. Ob tej priliki je bilo danes podpisano pismo o poslovnem sodelovanju naše sekcije z Celjskim sejmom in katero nas obvezuje na določene aktivnosti, ki jih bo sekcija izvajala v času sejma Energetike, vsaki dve leti v Celju. Kot predsednik sekcije, kakor tudi vsi člani izvršilnega odbora sekcije, smo zelo ponosni na ta dogodek. S skupnimi močmi se bomo trudili, da bodo spremljevalni dogodki sejma Energetike, postali vredni ogleda in obiska.
Spoštovani udeleženci Dneva slovenskih
instalaterjev-energetikov!
Letošnji Dan slovenskih Istalaterjev je že drugi po vrsti, prvega smo že uspešno izpeljali v organizaciji Republiške sekcije, z izpeljavo drugega se trudimo danes. Mislim, da je sedaj v času krutega boja za delo in plačila, še kako nujno medsebojno povezovanje in sodelovanje med nami instalaterji, da bomo lahko takorekoč preživeli. Sedaj je čas za takšna druženja, izmenjavo informacij, koristnih nasvetov, čas, da bomo v zdravi konkurenci nastopali in si medsebojno pomagali. Žal, še vedno veliko naših kolegov vidi v drugemu sokolegu prevelikega konkurenta, da bi lahko skupaj nastopala, si pridobila delo in delila zaslužek. Čas povezovanja je tudi čas obstoja obratovalnic.
Ob tej priliki se želim zahvaliti za veliko pomoč pri pripravi aktivnosti na sejmu vsem našim članom Izvršilnega odbora sekcije, članom Republiškega Izvršilnega odbora, sekretarki naše sekcije gospe Leonidi Polajnar, kakor tudi Tehničnemu šolskemu centru iz Maribora.
Še vedno velja rek: »V slogi je moč«

Bojan Grušovnik

Podatki zapisa

Datum:
29 junija, 2010

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads