Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Unior praznuje častitljivi stoletni jubilej

Poleg razvoja, ki temelji na bogati stoletni tradiciji in znanju, še naprej uresničujemo svoje poslanstvo z vrednotami odličnosti, podjetnosti, inovativnosti in odgovornosti. Prav zato smo še posebej ponosni, da smo v jubilejnih stotih letih iz kovačnice zrasli v eno izmed največjih skupin v Sloveniji. Hkrati pa smo se uspešno razvijali tudi na tujih trgih, kjer smo v tem času postali ugledno mednarodno podjetje, ki sodeluje z najvidnejšimi podjetji na svetu. Razvoj v sožitju z naravo, okoljem in družbo onkraj meja nam na dolgi rok vsem skupaj zagotavlja boljšo prihodnost.
Na ta način širimo pomen in moč blagovne znamke, ki nam danes omogoča, da uspešno delujemo in smo s svojimi izdelki prisotni v več kot 100 državah. Več kot 95 odstotkov vseh svojih izdelkov izvažamo, z naskokom največ v države Zahodne Evrope in v zahtevno avtomobilsko industrijo. Hitre spremembe in konkurenčno okolje nas silita k neprestanemu višanju dodane vrednosti, zato se lahko z gotovostjo na številnih področjih razvoja imenujemo pionirji.
Za ojnice in dele krmilnih mehanizmov za avtomobilsko industrijo smo z velikim tržnim deležem ena največjih kovačnic v Evropi in med najpomembnejšimi dobavitelji najuglednejšim avtomobilskim znamkam po svetu. Podsvojo blagovno znamko izdelujemo vrhunsko ročno orodje, ki ga uporabljajo predvsem profesionalni uporabniki širom sveta. Z bogatim znanjem in izkušnjami snujemo ter izdelujemo zahtevne namenske obdelovalne stroje za srednje in visoko serijsko mehansko obdelavo kovin.
Vizija nas označuje kot prepoznavno napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom pri sodelovanju s kupci dobavitelji, sorodnimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami bomo razvijali, proizvajali in tržili rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Smo in bomo povezovalni člen v dinamični Skupini UNIOR, ki izkoriščasvojesinergije ter tako zagotavlja varno naložbo lastnikom in prihodnost zaposlenim. 
Nenehne inovacije in izboljšave so tako uspešno zaznamovale 100-letno tradicijo našega podjetja. Unior danes odlikuje odličnost v procesih utopnega kovanja jekla, hladnega kovanja, strojne obdelave lastnih odkovkov, sintranja in snovanja izvirnih rešitev pri izdelavi ročnega orodja in namenskih obdelovalnih strojih. Prednosti, ki jih zagotavljamo kupcem, so konkurenčnost, fleksibilnost, raznolikost proizvodnega programa, sledenje trendom na področju avtomobilske industrije, prepoznavnost in tradicija blagovne znamke, lasten razvoj in prodajna mreža, kakovosten servis ter dolga življenjska dela naših izdelkov.
Vpeti v svoje okolje ter povezani s tradicijo in z izkušnjami naših prednikov vemo, da je vlaganje v prostor, v katerem živimo in ustvarjamo, neprecenljivo. Že od vsega začetka podjetje Unior zelo vpliva na razvoj mesta Zreče, saj je z rastjo podjetja rasla tudi infrastruktura kraja. Unior je odločilno vplival na razvoj zreškega turizma in celotnega mesta ter posledično na kakovost življenja v mestu Zreče in okolici. V znatni meri je od Uniorja odvisno ne le tukajšnje gospodarstvo, temveč tudi šolstvo, kultura, šport in siceršnji družbeni razvoj. S ponosom lahko trdimo, da smo z znanjem, delavnostjo in ambicioznostjo vseh generacij, s svojim širokim področjem delovanja ustvarili številna delovna mesta, bistveno prispevali k boljši prepoznavnosti in obiskanosti naših krajev ter k občutnemu napredovanju celotne regije.
Prav zato imamo v Uniorju posluh za širše okolje, v katerem delujemo. Z ozaveščanjem, moralno podporo in finančnimi sredstvi pomagamo različnim organizacijam in društvom. S sponzorskimi in donatorskimi sredstvi podpiramo aktualne pobude in raznotere enkratne dogodke. Redno, vsakoletno podpiramo številne kulturne, športne in humanitarne projekte. Ponašamo se z dolgo tradicijo štipendiranja, s čimer smo marsikateri družini v regiji olajšali finančno breme šolanja otrok. V sklopu Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče v lastni šolski delavnici vzgajamo svoje kadre. Zavedamo se, da so prav zaposleni steber kakovostnega in trdnega delovanja vsakega podjetja. Da lahko le tako ustvarjamo stoletno tradicijo, odeto v zgodbe zgodovine.
Dolgoletna tradicija, zanesljivi in strokovno usposobljeni zaposleni, vrhunsko znanje, najsodobnejše tehnološke rešitve, visokokakovostni izdelki in storitve, družbeno odgovorno delovanje ter sodoben marketinški pristop – vseto so naše odlike.
Hiter tehnološki in informacijski razvoj nas bo vedno znova postavljal prednove izzive. Zavedamo se, da je lahko temu kos le zadovoljen in motiviran posameznik z visokimi kompetencami in sposobnostmi timskega dela. Pri udejanjanju vizije sta podpora in razvoj sodelavcev neprecenljiva. Zato veliko pomembnost pripisujemo področjem varovanja in promocije zdravja, ergonomije, prilagoditve delovnega časa, uvajanja novih kadrovskih praks, usposabljanj, krepitve medgeneracijskih odnosov ter dvigovanja zavzetosti.
Dedujemo zgodbe marljivih in inovativnih prednikov. A danes pišemo novo zgodbo, ki seže ne le v ohranjanje včerajšnjega dne, temveč zlasti v ustvarjanje jutrišnjega. Naši dosežki nas opogumljajo. Zmoremo tudi nekaj, česar drugi ne, saj smo skupaj močnejši, odločnejši in uspešnejši. Zasluge za to ima nadvse pripaden duh Uniorja, vztrajen in nepopustljiv, a hkrati prilagodljiv ob številnih spremembah.

Uprava podjetja Unior d.d.
Darko Hrastnik, predsednik uprave
Branko Bračko, član uprave

Podatki zapisa

Datum:
29 januarja, 2019

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads