Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Rezultati Skupine MOL za leto 2018: Najvišji EBITDA po letu 2011

  • EBITDA je znašal 2,69 milijarde USD, 10% več kot v predhodnem letu
  • Prispevek Upstream segmenta, katerega aktivnosti so raziskave in razvoj, je bil višji za 49% v primerjavi s predhodnim letom, prispevek segmenta Storitve za stranke (maloprodaje) pa je bil višji za 18%
  • Čisti dobiček je tako kot lani znašal 1,1 milijarde USD

Budimpešta, 26.2.2019 – Skupina MOL je objavila finančne rezultate za leto 2018. Skupina MOL je povečala EBITDA za 10% in izpolnila svoje nadgrajene cilje za leto 2018. Segmenta Upstream (Raziskave in razvoj) ter Storitve za maloprodajo sta povečala svoj prispevek k skupnim rezultatom, medtem ko je močna interna uspešnost v segmentu Downstream (dejavnost rafinerij in trženja), deloma izenačila vpliv nižjih marž.

EBITDA v zadnjem četrtletju leta 2018 je bil višji za 16% v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2017. EBITDA za celotno leto 2018 je tako znašal 2.69 milijarde USD, kar pomeni 10% rast v primerjavi z letom 2017, rezultat pa je bil tudi znatno nad načrtovanim ciljem za leto 2018. Skupina MOL je nadaljevala z generiranjem močnega zneska prostega denarnega toka z 1,4 milijarde USD, z blizu 70% je k temu prispeval segment Upstream.

Upstream – Dejavnost raziskav in proizvodnje, je z 1,269 milijarde USD EBITDA ustvaril največji prispevek k rezultatom Skupine MOL v letu 2018. V primerjavi s predhodnim letom to pomeni rast za 49%, na rezultat pa so najbolj vplivale višje cene nafte in plina ter prispevek sodčkov z visoko maržo iz nahajališča Catcher v Veliki Britaniji.  Skupna dnevna proizvodnja v celotnem Upstream portfoliu je v četrtem četrtletju leta 2018 znašala 115.000 ekvivalenta nafte, kar je doprineslo k letnemu povprečju 111.000 sodčkov.

Downstream – Dejavnost rafinerij in trženja je v letu 2018 dosegla 995 milijonov USD EBITDA. Na znižanje za 16% so primarno vplivale nižje rafinerijske marže in znatno nižje marže na področju petrokemične dejavnosti. Močna interna uspešnost, predvsem zaradi uspešnega izvajanja programov učinkovitosti v sklopu Downstream 2022 programa Skupine MOL v znesku 110 milijonov USD ter višje količine, so lahko le deloma izenačile vpliv slabših marž.

Storitve za stranke (maloprodaja) so nadaljevale z dvomestno rastjo do novega rekordnega rezultata. V letu 2018 je EBITDA znašal 423 milijonov USD, kar je za 18% več kot v predhodnem letu. Na rezultat je najbolj vplivalo povečanje marže na področju trgovskega blaga in storitev ter tudi pozitivni trendi na trgu goriv.

EBITDA na plinskem segmentu – Gas Midstream je dosegel 189 milijonov USD, kar je za 15% manj kot v predhodnem letu, predvsem zaradi sprememb tarif in naraščajočih stroškov energije.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal: “2018 je bilo še eno leto z močnimi rezultati, dosegli smo najvišji EBITDA v zadnjih 7 letih. Bilo je tudi leto, ko smo nadaljevali s transformacijo, vključno z zaključno investicijsko odločitvijo v projektu Polyol. Upstream je generiral blizu 1 milijarde prostega denarnega toka in povečal svojo proizvodnjo. Downstream je dosegel robustno dobičkonosnost navkljub nižjim rafinerijskim in petrokemičnim maržam ter zabeležil nadaljnja izboljšanja učinkovitosti. Storitve za stranke pa so ohranile svojo dvomestno rast EBITDA in uvedle številne nove inovativne storitve. Imamo zelo močne temelje, da z optimizmom zremo v leto 2019 – robustno bilanco stanja na podlagi generiranja močnega denarnega toka v preteklih letih, trdnega, integriranega poslovnega modela ter talentirane in predane ekipe. V letu 2019 pričakujemo, da bomo dosegli okrog 2,3 milijarde EBITDA, ob predpostavki, da bo Downstream okolje bolj konzervativno ter da bo cena za sodček nafte Brent okrog 60 USD. To nam bo zagotavljajo dovolj denarnega toka, da bomo še povečali investicije v naše največje transformacijske projekte.«

Podatki zapisa

Datum:
7 marca, 2019

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads