Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Projekt: ENERGETSKO UČINKOVITI OVOJI STAVB

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija v okviru projekta z naslovom ENERGETSKO UČINKOVITI OVOJI STAVB, začenja z izvedbo prvega sklopa delavnic in posvetov,  ki so namenjeni izvajalcem in projektantom.

Projekt, katerega namen je dvigniti nivo znanja o pomenu in izvedbi energetsko učinkovitega ovoja stavbe, je zasnovan kot večje število posvetov, predavanj in praktičnih delavnic s prikazom pravilnega izvajanja dela.

Delavnice so tematsko zaokrožene celote in obravnavajo področja: fasadni ovoj, ravne strehe, poševne strehe in notranje izolacije. Poleg podanih teoretičnih osnov je glavna njihova vrednost praktični prikaz izvedbe z aktivno vključitvijo sodelujočih.

Tematska delavnica: FASADE

V okviru projekta z naslovom ENERGETSKO UČINKOVITI OVOJI STAVB, začenjamo prvi sklop izobraževanj – delavnic,  ki so namenjeni predvsem izvajalcem.

Tematska delavnica FASADE bo obravnavala različne fasadne sisteme (kontaktna, prezračevana,…), njihove lastnosti in uporabo glede na cilj, ki ga želimo doseči. Fasadni sistemi bodo predstavljeni tako v teoriji, skozi predavanje, kot v praksi, saj bo večji del časa namenjen praktičnemu prikazu izvedbe s poudarki na detajlih, ki najpogosteje delajo težave izvajalcem. Predstavljeni bodo tudi sistemi pritrjevanja izolacijskega materiala (sidranje, lepljenje) in izdelava zaključnih slojev ter pravilna vgradnja kovinskih in drugih elementov. Ne gre le za prikaz v obliki demonstracije ampak za aktivo udeležbo sodelujočih na delavnici pri praktičnem izvajanju del.

V prisotnosti strokovnjakov za posamezne sisteme, se bo ponudila možnost neposredne izmenjave mnenj in izkušenj ter pridobitve strokovnih odgovorov na vaša vprašanja in dileme.

Po zaključku delavnice bo izvedena tudi validacija znanja in na skupnem slavnostnem dogodku podelitev potrdil o uspešno zaključenem šolanju.

PROGRAM DELAVNICE FASADA .pdf

Posvet za arhitekte, projektante in investitorje

V okviru projekta z naslovom ENERGETSKO UČINKOVITI OVOJI STAVB, bomo izvedli strokovni posvet za arhitekte, projektante in investitorje na katerem želimo podati celovit pogled na temo ovoja energetskega ovoja stavbe, ki ni le »nova fasada«.

Na posvetu bodo različni strokovnjaki s posameznih področij omenjeno tematiko orisali iz zornega kota, ko je pomemben za načrtovalce, opozorili na pasti in predstavili tako obstoječe strokovne rešitve kot tudi novosti. Teme o katerih bo tekla beseda so: različni sistemi fasadnih ovojev, izolacija temeljne plošče, izvedba in izolacija ravnih in poševnih streh, kapilarno aktivne notranje izolacije (uporaba, pravilno načrtovanje, omejitve uporabe…). Predstavljeni bodo tudi različni gradbeni materiali z vidika njihovega okoljskega vrednotenja ter načrtovanje in projektiranje stavb ob upoštevanju DGNB sistema za certificiranje trajnostnih stavb. Iz prve roke bodo predstavljene izkušnje projektiranja po DGNB zahtevah in tudi že izvedeni projekti.

Dogodek bo priložnost tudi za izmenjavo mnenj in izkušenj ter pridobitve strokovnih odgovorov na vaša vprašanja in dileme.

PROGRAM POSVETA ZA PROJEKTANTE, ARHITEKTE, INVESTITORJE.pdf

Podatki zapisa

Datum:
26 novembra, 2019

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads