Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

NOVI MANDAT – NOVE PRILOŽNOSTI ZA SIEM

Na sliki od leve proti desni: Bojan Grušovnik, Janez Šauperl in Bojan Dajčman na volilnem zboru SIEM za mandatno obdobje 2010-2014.

Sekcija instalaterjev-energetikov na Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Maribor je po poteku mandata 2006-2010 v mesecu aprilu izvolila novo vodstvo za novi mandat 2010-2014. Vodenje sekcije so izvoljeni člani izvršilnega odbora: Danilo Brdnik, Janez Šauperl, Franjo Pernek, Etbin Stropnik, Cvetka Grušovnik in Bojan Dajčman zaupali g. Bojanu Grušovniku, dosedanjemu podpredsedniku sekcije instalaterjev-energetikov Maribor (SIEM) in podpredsedniku upravnega odbora sekcije instalaterjev-energetikov na OZS. Vodenje sekcije v novem mandatu bo tako dosti bolj povezljivo z republiško sekcijo, ne samo preko projekta revije Energetik, tudi strokovno, predvsem na področjih: sejemske predstavitve in promocije članov, tekmovanje dijakov srednjih šol, športne igre, skupne seje, dnevi instalaterjev-energetikov, strokovne ekskurzije in razni strokovni seminarji…pa še bi lahko naštevali.
Revija Energetik, ki je eden glavnih in pomembnih projektov sekcije, je z novim mandatom okrepila tudi uredniški odbor revije. Novi podpredsednik sekcije g. Danilo Brdnik in podpredsednica ga. Cvetka Grušovnik bosta zraven odgovornega urednika g. Bojana Grobovška, oblikovalca g. Andreja Požarja in tržnice ga. Olge Poslek pomagala predsedniku odbora g. Grušovniku voditi, usmerjati, predvsem pa ohranjati visoki nivo revije.
Člani izvršilnega odbora SIEM so po izvolitvi razpravljali o nadaljnjem delu sekcije, predvsem pa o tem, kako dvigniti zainteresiranost članstva (sodelovanje na sejmih, udeležbe na seminarjih, strokovnih ekskurzijah, družabnih dogodkih). Novi član izvršilnega odbora, g. Bojan Dajčman, je ob izvolitvi povedal, da ga zanima delo v sekciji in se sprašuje, kaj bi morali narediti, da bi mlade obrtnike pripeljali na zbornico. Sam je že 23 let obrtnik in vedno se je udeležil zbora članov, udeležba je bila zmeraj dobra, sedaj pa je videti upad. G. Franjo Pernek, za katerim je že en mandat, je povedal, da ko je kandidiral, je menil, da bo lahko kaj naredil, saj se mu zdi, da je premalo narejeno za člane sekcije. Potrebno bo najti skupni jezik, potrebno bo najti pot, kako pomagati članom (tukaj je mislil predvsem na pravno pomoč), da vidijo, da niso sami, da bodo dobili pomoč. G. Janez Šauperl, ustanovitelj sekcije in dolgoletni aktiven član je povedal, da je potrebno poiskati vzroke, zakaj ni odziva na sestanke, zbore in utemeljil, da brez animacije neposredno od članov izvršilnega odbora ne bo šlo. Tako je vodstvo sekcije ob razpravi ugotovilo, da je potrebno prvo leto mandata povabiti člane na seje izvršilnega odbora, da sodelujejo in da se vključijo v razne projekte in prevzamejo kakšno nalogo. Ga. Cvetka Grušovnik je povedala, da je težko dobiti ljudi za volontersko delo, če pa jim bo uspelo prepričati vsaj 10-15 kolegov, da bi volontersko delali, bo velik uspeh.
G. Etbin Stropnik je povedal, da je bil prvi mandat zanj nova izkušnja. Veseli ga, da se je izvršilni odbor okrepil z novim mandatom za dva člana. Presenečen pa je, da je veliko obrtnikov, ki imajo instalaterstvo kot osnovno dejavnost, zaprlo obrt. Predlagal je šolanje oziroma izobraževanje članov, organizirati jih skupaj in poskrbeti, da se lotijo tematike (tarife, dogovori), formiranje vsakdanjega dela in minimalnih pogojev, sodelovanje z določenimi partnerji. To bi lahko bila dolgoletna vizija. Vodstvo sekcije se je tako za začetek mandata strinjalo, da se je potrebno konkretno usmeriti na šolanja, ki se dajo dokaj hitro organizirati. Aktivno sodelovanje članov v sekciji, ki pa je večji zalogaj, pa bo potrebno dolgoročno načrtovati.
Še bolj pospešeno se bodo nadaljevale aktivnosti sekcije: sodelovanje sekcije z Tehniškim šolskim centrom Maribor, izdajanje revije Energetik, promocija članov, ažuriranje spletne strani s pomembnimi informacijami za člane sekcije, pridobivanje elektronskih naslovov članov za hitrejše in ažurnejše obveščanje o dogodkih.
Sekcija pa bo s pomočjo zloženke, ki jo je izdala ob dnevu slovenskih instalaterjev, promovirala poklic instalater-energetik in stroko. Zloženko lahko naročite na sedežu OOZ Maribor pri sekretarki sekcije Leonidi Polajnar; leonida.polajnar(at)ozs.si ali na GSM 051 662 119).
Leonida Polajnar

Podatki zapisa

Datum:
3 septembra, 2010

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads