Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

MARIBORSKI VODOVOD je prejel nagrado „HORUS“ za družbeno najbolj odgovorno podjetje v Sloveniji

1. G. direktor, mag. Danilo Burnač, pred kratkim ja MARIBORSKI VODOVOD prejel prestižno nagrado za družbeno odgovornost “HORUS”, v kategoriji srednje velikih podjetij. Bi nam lahko na kratko pojasnili, zakaj ste se odločili za sodelovanje in po katerih kriterijih je ocenjevalna komisija vrednotila podjetja?

Prejeti najvišjo in prestižno nagrado za družbeno najbolj odgovorno podjetje v državi pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka je veliko priznanje, predvsem pa velika obveznost mene osebno in našega podjetja. Zmagali smo po presoji zunanjih presojevalcev, kjer so ocenjevali našo družbeno odgovornost do okolja, zaposlenih in deležnikov v družbi. Premagali smo multinacionalke s sedežem v Sloveniji in druga domača finančno močna in uspešna podjetja. Ocenjevalna komisija je vrednotila naš prispevek k varovanju okolja, trajnostnemu razvoju, odnosu do zaposlenih in njihovih družin ter naše delo v okolju, lokalnih skupnostih. S samim izvajanjem okoljskega menedžmenta vemo, v katero smer gremo, da bomo dosegli cilje na zeleni ekološki podlagi. V času ko je splošna kriza pozitivnih vrednot v družbi je moje osebno mnenje, da je potrebno da vsi naredimo nekaj več. Nekaterim je cilj samo dobiček, drugi pa želimo pozitivne izkušnje, znanja in sredstva deliti s pomoči potrebnimi.

2. Nagrada za družbeno odgovornost “HORUS” je priznanje, je pa hkrati tudi obveznost do ožjega delovnega kolektiva in ne nazadnje do širše družbene skupnosti. Kaj pomeni omenjena nagrada za vaše podjetje?

Ponosni smo, da nam je v letu 2011 poleg vseh drugih nagrad, priznanj in izvedenih projektov uspelo pridobiti tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter tako še nadgraditi naše družbeno odgovorno poslovanje. Aktivna družini prijazna politika v podjetju prinaša številne prednosti, in sicer povišanje motivacije zaposlenih, večja pripadnost podjetju in večja produktivnost, večje zadovoljstvo in zmanjševanja stresa pri zaposlenih, večanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, uporabnikih in v družbi. V okviru tega projekta smo ustanovili tudi tim za usklajevanje poklicnega in družinskega (zasebnega) življenja, kar bo omogočilo še boljše poznavanje razmer zaposlenih ter pravočasno identificiranje potreb in morebitnih problemov. Zavedamo se namreč, kako pomemben je zadovoljen in motiviran delavec za dobro poslovanje, kar se seveda odraža tudi navzven in vpliva na odnose z uporabnikom. Veliko poudarka dajemo tako formalnim in neformalnim oblikam izobraževanj ter zdravju in rekreaciji zaposlenih.

3. Ste direktor podjetja, ki ima kar 110 – letno tradicijo, kateri ste dodali to žlahtno priznanje. Nam lahko poveste, na katerih temeljih V MARIBORSKEM VODOVODU gradite svojo družbeno odgovornost?

Ravno v teh dneh je 110 let odkar je pritekla v mesto Maribor prva voda po vodovodnih ceveh. Smo največji enotni oskrbni sistem v državi. Svojo družbeno odgovornost gradimo na treh stebrih odgovornost do okolja, do zaposlenih in do okolja v katerem delujemo. Mariborski vodovod oskrbuje 17 lokalnih skupnosti in kar 220.000 prebivalcev SV Slovenije s pitno vodo. Vso delovanje je usmerjeno na zagotavljanje kvalitetne pitne vode ob trajnostnem razvoju. Naš del družbene odgovornosti se zaključi v lokalnih okoljih, občinah, društvih in drugih družbenih organizacijah, katere izvajajo svoj del ozke družbene odgovornosti do okolja v katerem delujejo. Navznoter moja osebna odgovornost temelji na okoljskem managementu in odnosih znotraj celotnega kolektiva. V kolikor ni medsebojnega zaupanja, pomoči in posledično zadovoljnega sodelavca, ne moreš prenašati dobro prakso in izvajanje naše družbeno odgovornost tudi navzven. Nekoč je en delavec dejal, da je Mariborski vodovod »zakon«, kar dovolj pove o naših strokovnih in osebnih kvalitetah vseh zaposlenih.

4. Nagrado ste prejeli prav v času, ko se številna podjetja spopadajo z velikanskimi likvidnostnimi težavami. Nam lahko razkrijete formulo,po kateri tako uspešno krmarite v kriznih vodah?

Imamo veliko novih inovativnih idej, na področju e-poslovanja, e-arhiva, e-računov pa smo med vodilnimi v komunalni sferi. Imamo prilagojeno spletno stran za slepe in slabovidne, kot prvo komunalno podjetje v državi smo uvedli plačilo naše položnica z sms sporočilom, verjetno smo med prvimi zgradili fotovoltaično elektrarno na sedežu družbe, čeprav to ni naša dejavnost. Z velikimi napori zaposlenih spreminjamo naš način dela in razmišljanja s ciljem k poslovni odličnosti. Izvajamo anonimne ankete naših uporabnikov vode, naši dobaviteljev in zaposlenih. Na tej osnovi pripravljamo ukrepe k nadaljnjemu izboljševanju naših delovnih procesov. Letos so nas dobavitelji proglasili za družbeno odgovorno podjetje, saj kljub bistveno manjšim investicijam, poravnavamo vse obveznosti do dobaviteljev na dan zapadlosti. Velik problem so s strani države zamrznjene cene komunalnih storitev, saj v večini vseh občin cena vode ni bila spremenjena že od leta 2003. Brez tega bo v bodoče težko zagotavljati visoko kvaliteto pitne vode. Večino pitne vode, s katero oskrbujemo prebivalce ne kloriramo in z registracijo blagovne znamke »Mariborska voda« propagiramo pitje pitne vode iz pipe kot največja dana vrednota. Vsak peti zaposleni se izobražuje na vseh nivojih. Omogočamo tudi pridobivanje neformalnih oblik izobrazbe. Zato moram izreči vso pohvalo zaposlenim v podjetju, da smo kljub zmanjšanju večjega števila zaposlenih ob rednih upokojitvah dosegli te rezultate.

Ob koncu bi se Vam želeli zahvaliti za sodelovanje in Vam izreči iskrene čestitke k prestižni nagradi!

Sekcija instalaterjev – energetikov
Uredništvo revije ENERGETIK

Podatki zapisa

Datum:
21 decembra, 2011

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads