Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

JUB s podporo Fakulteti za arhitekturo pri izvedbi natečaja Barvna klima slovenskega javnega prostora

Na Fakulteti za arhitekturo študentje pri predmetu Barve v arhitekturi poglobljeno obravnavajo tudi uporabo barv na fasadah. Bodoči arhitekti se tako  seznanjajo s strokovnimi kriteriji, ki botrujejo izboru primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi bile skladne z okoljem, v katerega so umeščene. Družba JUB, ki na različne načine izkazuje skrb in občutljiv odnos do likovnih kvalitet javnega prostora in okolja nasploh, s to tematiko povezane aktivnosti fakultete močno podpira, saj se njihovi arhitekti svetovalci v JUB Design Studiu pri pripravi barvnih študij in pri svojem svetovalnem delu s strankami soočajo tudi z nerazumnimi zahtevami, ki v naša bivalna okolja vnašajo izrazita barvna neskladja.

Za višjo kakovost podobe javnega zunanjega prostora si arhitekturna stroka pri nas sicer prizadeva že desetletja, vendar se število nekontroliranih in neprimernih barvnih posegov v okolje v določenih regijah bistveno ne zmanjšuje. Profesor doc. dr. Tomaž Novljan, ki je letos za študente 2. letnika pripravil poseben fotografski natečaj z naslovom Barvna klima slovenskega javnega prostora 2016, poudarja: ”Pri študentih arhitekture skušamo na tak način vzbuditi konstruktiven in kritičen odnos do grajenega zunanjega prostora, ki je kljub zasebni lastnini parcel in hiš, ki so na njih postavljene, še vedno javno dobro. Barve na fasadi nimajo namreč zgolj dekorativne funkcije, pač pa morajo biti skladne z arhitektonsko zasnovo fasade. Naše študente tako opozarjamo na dejstvo, da barve pod različnimi svetlobnimi pogoji na velikih površinah, kar fasade zagotovo so, zaznavamo povsem drugače, kot na manjših, z neprimernostjo uporabe intenzivnih barvnih odtenkov na objektih v javnem prostoru pa so se tokrat soočili tudi sami.”

Študenti so morali v natečaju poiskati in fotografirati stanovanjsko hišo z območja Slovenije, ki ima po njihovi presoji najbolj neskladno oziroma nesmiselno pobarvano fasado glede na arhitekturni slog, velikost, orientacijo ter okolico oziroma javni prostor, v katerega je hiša umeščena. Tako je vsak lahko prispeval po eno fotografijo predpisane velikosti, komisija, sestavljena iz predstavnikov Fakultete za arhitekturo in družbe JUB, pa je izbrala tri, ki so po vsebini najbolj ustrezale namenu vaje.

Lea-Ban,-arhitektka-JUB-in-prof.-Novljan,-FAArhitektka Lea Ban iz JUB Design Studia, ki je v družbi prof. Novljana študentom predstavila tudi številne primere dobre prakse izbire barv za fasade, pri svetovanju strankam ugotavlja: ”Čeprav je do barvnega onesnaženja pogosto kritična tudi splošna javnost, se nekateri posamezniki pri novogradnjah ali obnovi svojih hiš kljub temu odločajo tudi za agresivne odtenke ali moteče barvne kombinacije na fasadah, ki za zunanje okolje nikakor niso primerne. Takim strankam skušamo v naših barvnih študijah predstaviti neustreznost take izbire barv za njihovo fasado, saj te  praviloma sodijo v notranjost objekta, za primerjavo pa jim izdelamo še študijo z odtenki, ki jih priporočamo v družbi JUB. Želimo si, da bo teh neskladij, ki v slovenskem javnem prostoru rušijo barvno ravnotežje, v prihodnje manjše, k čemur bo zagotovo pomembno prispevala prav arhitekturna stroka.”

image007Študentje arhitekture so v letošnjem natečaju našli številna neskladja na objektih, ki z izbiro neprimernih barv, črt ali geometrijskih likov na fasadah kazijo videz celotne okolice. Ob razglasitvi zmagovalcev natečaja so v družbi JUB trem najbolj prizadevnim študentom, ki so našli največje kontraste fasad stanovanjskih hiš z okoljem, podelili praktične nagrade.  

090-1-16-Osnova

090-1-16-rešitev_Bx

090-1-16-rešitev_Cx

090-1-16-rešitev_Hx

Fotografije: JUB- primeri dobrih praks – barvne študije, izdelane v JUB Design Studiu

Podatki zapisa

Datum:
1 julija, 2016

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads