Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Družba Butan plin uspešno zaključila poslovno leto, prihodnji razvoj v smeri hibridnih rešitev za večjo energetsko učinkovitost

Družba Butan plin, ki svoje poslovanje v zadnjih letih razširja s ponudbo hibridnih energetskih rešitev, je poslovno leto 2014 zaključila z nekoliko nižjimi prihodki, dobiček pa je ostal na približno enaki ravni kot leto poprej. K doseženemu rezultatu so prispevali predvsem optimizacija stroškov poslovanja, razširitev prodajne mreže Zelene jeklenke ter porast prodaje avtoplina. Družba je v lanskem letu uspešno poslovala tudi na področju mikro kogeneracijskih naprav, kjer je v izbranem segmentu dosegla kar 32-odstotni tržni delež.

Družba Butan plin je na današnji novinarski konferenci predstavile poslovne rezultate preteklega leta, ki ga je zaznamovala precej mila zima glede na dolgoročno zimsko povprečje ter varčevanje gospodinjstev pri ogrevanju in iskanje rešitev, ki bi zagotavljale večje prihranke. Leto 2014 je Butan plin zaključil z 32,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4 odstotke manj kot leta 2013. Na račun širjenja prodajne mreže Zelene jeklenke na bencinskih servisih OMV in storitve dostave plina na dom, se je prodaja UNP v jeklenkah povečala za 14,4 odstotke glede na preteklo leto. Prav tako se je povečala prodaja avtoplina, in sicer za 19,1 odstotek glede na 2013. Rezultati ob koncu leta so zadovoljivi, saj je družba skupno ustvarila 2,5 milijonov evrov dobička, kar je približno na enaki ravni kot leta 2013.
»V Butan plinu smo nenehno usmerjeni k novim energetskim alternativam, saj želimo biti tisti, ki bodo znali uporabnikom ponuditi optimalne rešitve, ki bodo zagotavljale pomembne prihranke pri ogrevanju. S hibridnimi sistemi zagotavljamo tudi do 45 odstotkov manjšo porabo energije. V preteklem letu smo širšemu slovenskemu trgu predstavili utekočinjen zemeljski plin (UZP), ki je najčistejša in učinkovita fosilna alternativa, uspešno pa smo izvedli tudi nekaj projektov na področju mikro kogeneracij, s katerimi smo dosegli kar tretjinski tržni delež v izbranem segmentu.Z novimi alternativami želimo uporabnikom omogočiti cenovno sprejemljivo in okolju prijazno ponudbo energije,« je na današnji novinarski konferenci poudaril generalni direktor družbe Tomaž Grm.

Kogeneracije oziroma soproizvodnje električne in toplotne energije, ki jih je družba predstavila že pred časom, so v preteklem letu dobile večji razpon. V letu 2014 je bilo na slovenskem trgu instaliranih 24 kogeneracij proizvajalca EC Power, ki delujejo na utekočinjen naftni ali zemeljski plin in katerih ekskluzivni zastopnik je družba Butan plin. S tem družba na področju mikro kogeneracijskih naprav dosega kar 32-odstotni tržni delež.

Družba Butan plin se strateško usmerja k razvoju hibridnih energetskih rešitev, ki združujejo dva energetska vira in zagotavljajo optimalno delovanje z vidika izkoristkov energije in prihrankov. Produkt razvoja in
sodelovanja vodilnega domačega proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm ter družbe Butan plin je toplotna črpalka Sinera, ki v kombinaciji s plinom zagotavlja visoke prihranke, tudi do 45 odstotkov. Družba Butan plin prek kontraktinga oziroma energetskega pogodbeništva omogoča večjim porabnikom, da lahko pridejo do nove energetske rešitve tudi, če v danem trenutku za investicijo nimajo na razpolago lastnih sredstev. Vsem porabnikom, ki imajo stalne večje potrebe po topli sanitarni vodi, pa v Butan plinu kot novost na slovenskem trgu ponujajo rešitev v obliki plinskih pretočnih grelcev priznane japonske blagovne znamke Rinnai. Grelci zagotavljajo želeno temperaturo in zalogo vode, stroški ogrevanja pa so v primeru te tehnologije nižji, saj sanitarne vode ne ustvarjajo na zalogo, kot je to običajno, temveč po potrebi. Za prihranke gospodinjstev je družba poskrbela s ponudbo paketov Udobni prihranki, ki zajemajo vse od toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, do kaminov na pelete ter kondenzacijskih plinskih kotlov.
Dosežen poslovni rezultat in realizirani projekti kažejo, da je družba uspešno prisluhnila potrebam uporabnikov ter si s ponudbo alternativnih energetskih rešitev, porastom prodaje avtoplina ter uspešnim širjenjem prodajne mreže Zelene jeklenke zagotovila stabilen položaj na trgu.

O družbi Butan plin

Temeljno poslanstvo družbe Butan plin je zagotavljanje zanesljivega, cenovno ter okoljsko sprejemljivega vira energije, pri čemer se Butan plin osredotoča predvsem na skladnost poslovanja z zahtevami in pričakovanji okolja, v katerem posluje. Družba Butan plin je strateško in neposredno vpeta v globalne energetske tokove, kar ji omogoča varovati interese slovenskih porabnikov pri zagotavljanju nenehne dobavljivosti, kakor tudi pri spopadanju z evropskimi energetskimi zahtevami, okoljskimi direktivami in izzivi, ki jih prinašajo nestabilnosti na svetovnih trgih. Inovativnost družbi omogoča ponujanje storitve z visoko stopnjo dodane vrednosti, z osredotočanjem na varnost pa družba prevzema proaktivno vlogo pri zaščiti uporabnikov, zaposlenih in širšega okolja pred tveganji, povezanimi z nabavo, posredovanjem ali uporabo energentov. Butan plin je delniška družba v večinski lasti enega največjih distributerjev UNP na svetu, nizozemske družbe SHV Holdings N.V., ki posluje v 27 državah sveta.

Tomaž-Grm,-generalni-direktor-Butan-plin-in-Gašper-Ravnak,-vodja-odd.-za-alternativne-energetske-rešitve-Butan-plin

Tomaž-Grm,-generalni-direktor-Butan-plin-in-Gašper-Ravnak,-vodja-odd

Za dodatne informacije v imenu družbe Butan plin:
Tanja Medved, e tmedved@butanplin.si, m 031 333 616

Podatki zapisa

Datum:
1 aprila, 2015

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads