Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Butan plin skrbi za varnost najmlajših kolesarjev

Ljubljana, 5. junij 2013 – Družba Butan plin v maju s podelitvijo nagrad najboljšim udeležencem zaključuje projekt družbene odgovornosti Varno na kolesu, ki je namenjen ozaveščanju širše in ožje javnosti o ogroženosti mlajših generacij v cestnem prometu. Vseslovenska akcija, ki je nadaljevanje dolgoletnih donacij odsevnih teles otrokom v vrtcih in osnovnih šolah, je bila tokrat namenjena učencem in učenkam osnovnih šol, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit. Na razpis se je prijavilo 18 šol iz celotne Slovenije, ki so čez vse leto v okviru štirih tematskih sklopov pripravljale in ustvarjale različne izdelke na temo varnosti kolesarjev v prometu.

Butan plin s svojim temeljnim sporočilom in razpisanim projektom želi opozoriti na ranljivost mladih kolesarjev v prometu. V letu 2012 se je na slovenskih cestah zgodilo 22.037 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 1.451 kolesarjev, ki so bili kar v 729 primerih tudi povzročitelji nezgod. 253 kolesarjev ali dobrih 17% vseh voznikov koles, ki so bili udeleženi v nesrečah, je bilo starih do 18 let.

Statistični podatki in obstoječe stanje na naših cestah nas opominjajo, da je izobraževanje ter opozarjanje na posledice neprevidnosti na cestah ključnega pomena. Družba Butan plin tako prav s tem namenom spodbuja mlade kolesarje, ki se pripravljajo na samostojno vključevanje v promet, da skozi vrsto raznolikih aktivnosti na kreativen način spoznavajo pravilno vedenje v cestnem prometu.   S projektom »Varno na kolesu« je družba nadgradila dolgoletno donacijo kresničk vrtcem in osnovnim šolam, v okviru razširjenega projekta je družba izvedla vseslovenski razpis, namenjen petošolcem, ki so se kot bodoči kolesarji tekom leta pomerili v domiselnih nalogah, katerih rdeča nit je bilo spoznavanje kolesarskih poti, nevarnih cestnih odsekov v njihovem kraju, učenje prometnih znakov ter spoznavanje popolne kolesarske opreme.

Varno na kolesu Varno na kolesu_2 Varno na kolesu_3

Po mnenju strokovne komisije so bili pri pripravi izdelkov za posamezne sklope najbolj domiselni in ustvarjalni v OŠ Železniki, OŠ Preserje in OŠ Žiri. Učenci bodo na slavnostnih podelitvah v mesecu maju prejeli zaslužene denarne in praktične nagrade, ki jih bodo skupaj s člani strokovne komisije podelili predstavniki družbe Butan plin. Prav vsi v razpisu sodelujoči otroci pa bodo prejeli tudi odsevni material za dodatno varnost v prometu ter druge praktične nagrade.

Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, kot zavzet kolesar in predsednik Kolesarske zveze Slovenije podpira projekt: »Skrb za okolje, v katerem delujemo, je temeljno vodilo družbe Butan plin. Prav zato nas toliko bolj veseli, da smo uspeli v okrilje projekta varnosti najmlajših v prometu vključiti tudi kolesarje in tudi tako po svojih najboljših močeh sodelujemo pri  varnosti  najranljivejših skupin v prometu.«

Projekt »Varno na kolesu« s svojim namenom in vsebino nadgrajuje donacijo kresničk in drugih odsevnih teles, v okviru katere družba že od leta 2008 skrbi za večjo varnost in vidnost otrok v cestnem prometu. Tako je doslej že več kot 8.000 otrokom podarila skupno že več kot 10.000 odsevnih materialov. Ob vzgoji in pomoči pri oblikovanju načel, ki jih bodo kasneje prevzeli kot odrasli udeleženci v prometu, v Butan plinu verjamejo v dolgoročni uspeh dobrega dela in se tudi v prihodnje zavezujejo k aktivnostim, ki bodo izboljšale kakovost našega, predvsem pa življenj naših otrok.

Podatki zapisa

Datum:
14 junija, 2013

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads