Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Bolgarska delegacija na študijskem obisku v JUB Akademiji

 V JUB Akademiji, kjer letno izvajajo številna strokovna izobraževanja, seminarje, konference in treninge za različne skupine slušateljev, so v marcu izvedli izobraževanje upravnikov na temo vzdrževanja večstanovanjskih stavb, zatem pa gostili še predstavnike Črnomorskega energetskega grozda BSEC, ki so se na pobudo Slovenskega gradbenega grozda (SGG) in Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS mudili na štiridnevnem obisku v Sloveniji. Na ta način želita zbornica in gradbeno interesno združenje na tujih trgih odpirati razvojne in poslovne priložnosti slovenskim gospodarskim družbam in spodbujati čezmejno sodelovanje s podjetji in razvojnimi organizacijami, ki s svojimi proizvodi in storitvami v korist okolja uresničujejo energetske zahteve trga ter proizvajajo tehnologije na področjih uporabe obnovljive energije.

Med 21 članicami nevladne organizacije BSEC, Črnomorskega energetskega grozda (Black Sea Energy Cluster), ki deluje od leta 2011, je pod vodstvom predsednika Todorja Toneva Slovenijo tokrat obiskala 15-članska bolgarska delegacija. Direktorjem gospodarskih družb, ki s proizvodnjo tehnologij ali kot dobavitelji na različnih proizvodnih ali storitvenih ravneh delujejo na področju energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, so se pridružili še predstavniki bolgarskih črnomorskih občin, regionalnih neprofitnih združenj ter Tehniške Univerze v Varni. Poleg sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, univerzo in raziskovalnimi institucijami, ki delujejo v korist okolja, podnebja in zelenega gospodarstva v Bolgariji, skupina sodeluje tudi z Bolgarsko agencijo za trajnostno energijo, da bi vsestransko podprla prizadevanja za zmanjšanje porabe energije ter hitrejše uvajanje obnovljivih virov energije, kar bi omogočilo bolj učinkovito upravljanje v črnomorski regiji. Članice grozda, ki pokrivajo bolgarski trg s sedmimi milijoni prebivalcev, tako iščejo nove oblike in priložnosti za razvojno in poslovno sodelovanje s slovenskimi podjetji, to pa poleg obnove objektov vključuje tudi nove in inovativne materiale na področju gradbeništva, trajnostnega razvoja ter krožnega gospodarstva. Ob njihovem obisku v Sloveniji so se na sedežu podjetja JUB v Dolu pri Ljubljani tako z velikim zanimanjem ogledali JUB-ov Tehnološko raziskovalni center, JUB Design Studio ter proizvodnjo izolativnega ekspandiranega polistirena (EPS), delegacijo pa je v imenu JUB Akademije sprejel njen vodja, Iztok Kamenski.

Bolgarska delegacija s predstavniki Črnomorskega energetskega grozda BSEC, ki je bila 30. marca 2018 na študijskem obisku v Sloveniji, si je v JUB-u v Dolu pri Ljubljani poleg prostorov TRC in proizvodnje EPS ogledala tudi JUB Design Studio (foto: arhiv JUB)

JUB Akademija, ki se je na slovenskih tleh razvila v pomemben globalni izobraževalno-razvojni center s področja novih rešitev v gradbeništvu, letno na različna usposabljanja sprejme več kot 8000 udeležencev. Med strokovnjaki so poleg projektantov, nadzornikov in arhitektov pogosto tudi upravniki večstanovanjskih stavb, ki se v JUB-u dodatno izpopolnjujejo na področju gradbeništva in energijske optimizacije stavb. Tako se lahko neposredno seznanijo z najnovejšimi in energijsko dovršenimi materiali, ki večstanovanjskim zgradbam omogočajo učinkovito in dolgotrajno toplotno zaščito, s tem pa izpolnjujejo tudi visoke energetske zahteve etažnih lastnikov in stanovalcev. V delu Evrope, kjer JUB trži svoje izdelke, so fasadni sistemi JUBIZOL edini, ki se ponašajo z dolgo, 60-letno življenjsko dobo, kar je poleg  energijske optimizacije stavb za uporabnike pomemben kriterij pri izbiri fasadnega sistema. Upravnikom, ki nujno potrebujejo vedno nova, dodatna znanja s področja gradbene kemije in fizike, v JUB-u pomagajo izboljšati tudi poznavanje posameznih faz in specifičnih procesov gradnje ter jih seznanjajo z najnovejšimi predpisi. Na srečanju upravnikov, ki je v JUB Akademiji potekalo 20. marca, je tako upravnikom o trajnostnih kazalnikih predaval Miha Tomšič z gradbenega inštituta ZRMK, podrobnejše informacije o razpisih Eko sklada jim je predstavil Ivan Kenda, o novih načinih in tehnikah sidranja, oprijemov in modulov elastičnosti pa so jih dodatno podrobno seznanili še drugi JUB-ovi strokovnjaki.

Podatki zapisa

Datum:
17 maja, 2018

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads