Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

O reviji Energetik

[heading style=”2″]Revija Energetik je kvalitetna strokovna revija z dolgoletno tradicijo –
1. številka revije je izšla v letu 1993.[/heading]

Nasploh pa je to prva revija s tovrstno vsebino na slovenskem tržišču. Na osnovi tržnih raziskav ugotavljamo, da si je revija Energetik z lepo zunanjo podobo in zanimivo vsebino utrla pot na knjižne police naših bralcev. Podobno kot ostalo strokovno literaturo jo večkrat prelistajo in nemalokrat najdejo odgovore na številna vprašanja, predvsem strokovne narave. Vsaka številka revije je oplemenitena z novimi strokovnimi vsebinami, kar dviga njeno aktualnost.

[spacer size=”10″]

Prejemniki revije Energetik: podjetja za gradnjo objektov in izvajanje instalacij (strojnih in elektro), montažerji, podjetja za proizvodnjo energetskih naprav, komunalna energetika, projektanti in projektantske organizacije, arhitekti, trgovine z gradbenimi in instalacijskimi materiali, univerze in strokovne šole, 63 območnih obrtno – podjetniških zbornic Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, ministrstva, državni sekretarji stroke, oglaševalci in občani zainteresirani naročniki.

[spacer size=”10″]

[spacer size=”20″] [note color=”#f2f2f2″]

Strokovna revija instalaterjev–energetikov
Ustanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor, Sekcija instalaterjev–energetikov.
Glavni in odgovorni urednik: Danilo Brdnik,
Marketing: mag. Olga Poslek s.p., GSM: 041 889 942
in 040 580 519, e-pošta: olga.poslek@gmail.com
Koordinator revije: Leonida Polajnar,
tel.: 02/33 03 510, Gsm: 051 662 119, e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si

Oblikovanje in tehnično urejanje revije in spletne strani: Druga podoba, Miljana Požar s.p.
Tisk: GRAFIS d.o.o., naklada: 3.500 izvodov.

Naslov uredništva: Območna obrtno–podjetniška zbornica Maribor,
Titova cesta 63, 2000 Maribor,
telefon: (02) 330 35 10, 330 35 00 (h.c.); fax: (02) 30 00 491.

Partner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjev–energetikov
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.

Revija izide 6 krat letno. [/note]