Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

VIESSMANN – seminar za projektante

Hotel Arena, 1. 4. 2010Hotel Arena

Dne 1. 4. 2010 je podjetje VIESSMANN organiziralo seminar za projektante v Hotelu Arena, ob samem vznožju Pohorja.

V uvodnem delu je g. Etbin Stropnik, direktor podjetja VIESSMANN, s sedežem v Mariboru, pozdravil udeležence seminarja. Zatem je izčrpno predstavil nov DVD, ki smo ga prejeli poleg ostalega promocijskega materiala. Sprehodili smo se po obeh aktualnih cenikih, pogledali navodila za projektiranje in podatkovne liste, zbirko shem in še vrsto drugih podatkov, ki so pomembni za delo projektantov.

Sledila je predstavitev novosti v prodajnem programu podjetja VIESSMANN, katero je izvedel g. Slavko Može,  referent šolanj in vodja tehnične službe.

Novosti v prodajnem programu VIESSMANN

Oljni kondenzacijski  kotli

Predstavljena sta bila dva nova oljna kondenzacijska kotla Vitoladens 300 – T in Vitoradial 300 T, ki pokrivata nazivne moči od 20,2 do 335 kW. Kotla omogočata maksimalne izkoristke goriva, s koriščenjem kondenzacijske tehnike. V primerjavi z nizkotemperaturnimi kotli so ti izkoriski višji za cca. 10 %.

Plinski stenski  kotli

Sodoben plinski stenski kondenzacijski kotel Vitodens 100,  moči od 9 do 26 kW,  je s konkurenčno ceno primeren tudi za večstanovanjske zgradbe. Omenjeni kotel predstavlja alternativo k tehnični rešitvi centralne kotlovnice, kjer se lahko uporabljajo kotli Vitodens 200 W tudi v kaskadni postavitvi, skupne moči do 420 kW. V primeru potreb po večjih močeh, se uporabljajo plinski kondenzacijski kotli tipa Vitocrossal do 978 kW.

Vitodens 222- F, moči do 35 kW, nudi veliko udobje na najmanjšem možnem prostoru in je idealen za posodobitev ogrevalnega sistema ali za zamenjavo starega plinskega kotla in podstavljenega ogrevalnika sanitarne vode.

Vitodens 242-F pa dodaja prednostim kotla Vitodens 222-F še možnost solarnega ogrevanja sanitarne vode. Vgrajen solarni regulacijski modul krmili kotlovna regulacija Vitotronic.

Nove regulacije Vitotronic omogočajo še preprostejše rokovanje – upravljalni meni je logičen in lahko razumljiv. Grafični del upravljalnega dela služi za prikaz ogrevalnih krivulj. Upravljalni del se lahko v stenskem podnožju montira tudi do oddaljenosti 5 m na steno.

Toplotne črpalke

Visoka grelna števila so odlika vseh Viessmannovih toplotnih črpalk.

Gospod Možina je izčrpno predstavil toplotne črpalke, zlasti z vidika prednosti.

Vitocal 300-G moči od 6,2 do 43,2 kW

–         velika učinkovitost v vsaki obratovalni točki zaradi inovativnega RCD sistema in elektronskega ekspanzijskega ventila,

–         nova regulacija in digitalni nadzor hladilnega kroga,

–         variabilnost pri kaskadiranju in prilagajanju moči,

–         enostavni vnos zaradi manjših in lažjih modulov.

Vitocal 242-G/Vitocal 222-G

Zaradi kompaktne izvedbe potrebujejo energetski centri s toplotno črpalko Vitocal 242-G in Vitocal 222-G malo prostora. Vse komponente, ki so potrebne za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, so že vgrajene. Z ogrevalno močjo med 5,9 in 10 kW pa so zasnovane za enodružinske hiše.

Vitocal 300 – A – posebna toplotna črpalka zrak/voda z digitalno Scroll tehnologijo in RCD sistemom. Dosega izredno visoko COP vrednost – 4,7. Z reverzibilnim načinom obratovanja se lahko Vitocal 300-A uporabi tudi za hlajenje prostorov. Ena od bistvenih prednosti omenjene toplotne črpalke je tudi zvezna regulacija moči od 3 do 9 kW.

Vitocal – 350 A – zrak/voda, z nazivno močjo 10,6 do 18,5 kW  – primerna zlasti za posodabljanje ogrevalnih naprav. Viessmannova inovacija, vmesno vbrizgavanje pare v procesu komprimiranja,(EVI cikel) omogoča doseganje temperatur vtoka do 65 °C, tudi pri nizkih zimskih temperaturah.

Vitocal 160 A – toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode za obratovanje z obtočnim ali odvodnim zrakom. Opremljena je z vsemi komponentami, ki so potrebne za učinkovito in prostorsko varčno ogrevanje sanitarne vode.

Lesni kotli

Vitoligno 100-S  –  lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni, z območjem nazivne toplotne moči od 25 do 80 kW, s posebej privlačno ceno. Velik nalagalni prostor za polena do dolžine 50 cm zagotavlja dolge čase gorenja. Prednost dolgega gorilnega časa je, da goriva ni potrebno pogosto nalagati.

Vitoligno 300-P – kotel na lesne pelete, z območjem toplotne moči od 4 do 48 kW, ki z inovativno tehniko dosega izkoristek do 95 %.

V odmoru, po 1. delu predavanj, je g. Stropnik, direktor podjetja VIESSMANN pripravil enkratno presenečenje. Prav na dan našega seminarja je podjetje VIESSMANN, s sedežem v Mariboru, beležilo 14.  letnico delovanja. Omenjeni jubilej smo počastili s torto velikanko, s katero smo se prav vsi z veseljem posladkali.

Zatem smo prisluhnili predavanju g. Braneta Perkoviča, ki je najprej predstavil program velikih kotlov  Vitomax in Vitotronic, kasneje pa je sledila predstavitev programa kotlov na lesno biomaso večjih moči Viessmannovega hčerinskega podjetja KOB (O z umlautom). V proizvodnem programu so kotli za zgorevanje polen, sekancev in peletov, od 30 do 1250 kW. Program biomasnih kotlov zaključuje hčerinsko podjetje Mawera, s kotli na lesno biomaso do 13.000 kW.

VITOBLOC

SPTE (soproizvodnja toplote in elektrike)

SPTE naprava proizvaja mehansko in termično energijo z visokim izkoristkom, podporni program in odkupne cene elektrike pospešujejo vlaganja v to tehnologijo.

Vitobloc naprave  so primerne za bolnišnice, domove starostnikov, industrijo, stanovanjska naselja,…Odlikuje jih visok električni izkoristek.  Ponašajo se z bogatim obsegom serijske opreme, ki omogoča med drugim tudi delovanje v primeru izpada omrežja.

Kot energenti se lahko koristijo:  zemeljski plin, bio plin ali plin iz čistilnih naprav od 18 do 400 kW/el., vključno z obsežno ponudbo storitev.

Ob koncu zadnje predstavitve je g. Stropnik  napovedal, da bo podjetje Viessmann v bližnji prihodnosti predstavilo mikrokogeneracijo za hišno uporabo. Istočasno pa je vse prisotne povabil na kosilo v restavracijo Hotela Arena, kjer smo v sproščenem razgovoru izmenjali svoje izkušnje in mnenja.

Ne nazadnje bi omenili, da bo podjetje VIESSMANN organiziralo tudi posamezne seminarje za projektante, po  vrstah ogrevalnih naprav, seveda s podrobnim prikazom računalniške podpore. V ta namen so  projektanti  tudi vpisali  predvideno udeležbo na posameznih seminarjih.

Olga Poslek

Podatki zapisa

Datum:
2 maja, 2010

Avtor:
upravnik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads