Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Tokrat je nagrada odšla v roke diplomantki univerze v Ljubljani

Terme Zreče, 26. maj 2015 – Podjetje Saubermacher Slovenija je tudi tokrat podelilo že 4. Okoljsko nagrado, ki so jo skupaj s petimi slovenskimi fakultetami in treh univerz podelili diplomantki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Saubermacherjeva okoljska nagrada ima namen aktivno povezati znanost in gospodarstvo na področju razvoja in uporabe tehnik za ravnanje z okoljem, hkrati pa k temu pritegniti čim več mladih raziskovalcev že v času študija in jih motivirati za nadaljnje raziskovalno delo na področju okolja. Vsako leto zmagovalec poleg strokovnega in okoljskega priznanja prejem tudi ček v vrednosti 1.500 EUR od podjetja Saubermacher Slovenija.

Na natečaj 4. Saubermacherjeve okoljske nagrade je bilo letos prijavljenih devet diplomskih nalog s petih fakultet iz treh slovenskih univerz. Vse prijavljene diplomske naloge so ustrezale razpisnim pogojem. V ožji izbor ocenjevanja pa se je uvrstilo osem nalog. Letošnja tematika že 4. Saubermacherjeve okoljske nagrade je bila zemlja. In krog, ki simbolizira planet. Zmagovalna zamisel letošnje diplomske naloge, kako obraniti naš planet škodljivih odpadkov, je bila nagrajena s 1.500 €. Izbor najboljše izmed osmih del, povezanih z okoljem in ustreznim ravnanjem z odpadki, pa je tudi letos potekalo v sodelovanju s slovenskimi fakultetami, in sicer s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in Fakulteto za znanost o okolju Univerze v Novi Gorici.

Tokratna podelitev je potekala v Termah Zreče, kjer je več kot 100 zbranih navdušil tudi nastop vokalne skupine Bassless, predavanje priznanega slovenskega predavatelja Janeza Hudovernika in nagovor tako župana Občine Zreče kot predstavnice sodelujočih slovenskih fakultet mentorice prof. Andreje Žgajnar Gotvajn. Povabljene sta ob prihodu nagovorila tudi direktorja podjetja Saubermacher Slovenija.

»Pomembno je zavedanje, da je narava dobrina, ki jo je potrebno varovati in da naravni viri niso neomejeni. Z največjim veseljem lahko trdim, da vse več mladih razmišlja podobno« so besede, s katerimi je direktorica podjetja Saubermacher Slovenija, mag. Mojca Letnik nagovorila zbrane. Da vse več mladih živi v sožitju z naravo in da jo želi takšno, kot je, ohraniti tudi za prihodnje generacije, dokazuje podatek, da se je na letošnji okoljski natečaj ponovno prijavilo lepo število nalog, med katerimi je v ožji izbor odšlo kar 7 deklet in žal le en fant. Izmed osmih del, ki so bila uvrščena v ožji izbor, je strokovna komisija za zmagovalno nalogo soglasno izbrala delo diplomantke Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Ček v vrednosti 1.500 EUR je prejela naloga Eve Lampelj z naslovom Elektrokoagulacija tekočih odpadkov.

Da je izbor zmagovalne naloge iz leta v leto vse težji, se strinja tudi direktor podjetja Saubermacher Slovenija, Rudolf Horvat, ki dodaja:

»Tokrat so študentje nove prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo drugačne načine pri spopadanju z izzivi današnjega časa, iskali na področjih, kot so kompostiranje, onesnažila, odpadne embalaže, tekoči odpadki, filtrski prah, … Zavedamo se, da odpadki še vedno predstavljajo enega izmed večjih težav sodobnega sveta, zato nas še toliko bolj veseli, da so nekateri študentje v svojih nalogah razvili ideje, s katerimi bi lahko poskrbeli za prijetno okolje tudi za naslednje generacije.«

Sicer pa je bila letošnja podelitev za podjetje Saubermacher izrednega pomena, saj prav to leto mineva kar 25 let. Toliko let je namreč minilo, odkar so v podjetju Saubermacher Slovenija kot registrirana in pooblaščena družba za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z odpadki pričeli svoje storitve nuditi tudi na slovenskem tržišču. Začetki podjetja Saubermacher Slovenija segajo v leto 1990, ko je podjetje kot prvo nekdanji Jugoslaviji  pričelo v mestu Lenart uvajati sistem ločenega zbiranja odpadkov po sistemu BioPaS. V sedanjo organizacijsko obliko  se je družba Saubermacher Slovenija oblikovala 2. julija 2007, ko so se združile družbe Saubermacher Slovenija, d. o. o., Letnik-Saubermacher, d. o. o., in Eko les, d. o. o.

Pričakovanje na naslednjo, že peto Okoljsko nagrado, pa naj pospremimo z mislijo direktorice podjetja Saubermacher Slovenija: »Naj vas sedanje ideje in postavljeni cilji še naprej vodijo po vaši življenjski poti, na kateri vam želimo veliko poguma in doseženih uspehov.«

Diplomanti-ožjega-izbora-in-zmagovalna-naloga-ob-prejemu-priznanj

Diplomanti ožjega izbora in zmagovalna naloga ob prejemu priznanj.

Zbrane-sta-nagovorila-tudi-direktorja-podjetja-Saubermacher-Slovenija

Zbrane sta nagovorila tudi direktorja podjetja Saubermacher Slovenija.

Podelitev-je-povezovala-Betka-Šuhel-Mikolič

Podelitev je povezovala Betka Šuhel Mikolič.

[divider top=”no” divider_color=”#cd171c” size=”2″ margin=”15″][divider][/divider]

O Saubermacher Slovenija:

Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 25 let registrirana in pooblaščena družba za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. S široko paleto storitev nudimo celovito rešitev za vaše odpadke. Temeljno vodilo podjetja Saubermacher Slovenija je tako »Za življenja vredno okolje«, kar vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih. Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. posluje trenutno na petih lokacijah, in sicer v Murski Soboti, Lenartu, Vrhniki, Ptuju in v Kidričevem. V Murski Soboti je koncentrirana prodajna služba. V Lenartu upravljajo s centrom za ravnanje z odpadki,  kjer so osnovne dejavnosti podjetja izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, razgradnja odpadne električne in elektronske opreme, predelava odpadne embalaže in razgradnja izrabljenih motornih vozil ter zbiranje vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov. V Lenartu se nahaja tudi kadrovska služba in  finančno računovodska služba ter kontroling.  V Kidričevem upravljajo s centrom za ravnanje z nevarnimi odpadki, kjer izvajajo zbiranje in obdelavo nevarnih odpadkov. V centru za ravnanje z odpadki v Vrhniki deluje najmodernejša kompostarna anaerobnega tipa za biološke odpadke, prav tako pa izvajamo obdelavo odpadne embalaže. Na Ptuju imajo podjetje, ki izvaja javno gospodarsko službo zbiranja komunalnih odpadkov v 17-ih občinah ptujskega okoliša. Podjetje  Saubermacher Slovenija ima tudi kapitalski deleži Ekologija, d.o.o., PUP-Saubermacher, Saubermacher-Komunala, d.o.o., Ekomobil, d.o.o. in Eko Plastkom, d.o.o. Družba Saubermacher Slovenija, d.o.o., tako danes, skupaj s svojimi povezanimi družbami, sodeluje s kar 54-imi slovenskimi občinami, kjer nam zaupa preko 25.000 gospodinjstev in več kot 242.000 prebivalcev. Direktorja podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani www.saubermacher.si.

Dodatne informacije:

Odnosi z javnostmi, Saubermacher Slovenija, d.o.o.
Katja Grabrovec
M: 041 829 180
E: katja.grabrovec@novelus.si

[divider top=”no” divider_color=”#cd171c” size=”2″ margin=”15″][divider][/divider]

Podatki zapisa

Datum:
27 maja, 2015

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads