Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Sončna elektrarna „NA KLJUČ“

Dne 25. 1. 2011 je podjetje PLAN-NET iz Preserja organiziralo predstavitev sončnih elektrarn  v prostorih Območne obrtno – podjetniške zbornice Maribor. Omenjenega predavanja se je udeležila tudi predstavnica revije ENERGETIK, ki je poskrbela za promocijo revije.

V uvodnem delu je g. mag. Benjamin Čokan, vodja programa sončne elektrarne – SE, vse prisotne pozdravil in se hkrati zahvalil območni zbornici za  prostor za izvedbo predavanja.

Zemlja letno prejme nekaj tisočkrat več sončnega sevanja, kot znaša letna poraba. Povprečna jakost sončnega sevanja na robu atmosfere je 1367 W/m2. Potencial sončnega sevanja je odvisen od geografske lege posamezne države oziroma od vpadnega kota sončnega sevanja. Omenjeni potencial je v Evropi najvišji v  Španiji, Grčiji in na jugu Italije. Fotovoltaika je najbolj razvita v Nemčiji – politika odkupnih cen.

Solarna geometrija.  Optimalni vpadni kot sončnega sevanja na ploskev je 90°. Za maksimalni izkoristek je pomemben azimut, vpadni kot sevanja, faktor zračne mase, temperatura okolice, senčenje,..

Razlikujemo dva tipa sončnih elektrarn in sicer omrežno SE in otočno SE. Omrežno SE sestavljajo fotonapetostni moduli, razsmerniki za omrežno delovanje, ožičenje, priključno merilno mesto, nosilna konstrukcija za fotonapetostne – FN module,… Otočno SE pa sestavljajo FN moduli, regulatorji polnjenja, akumulatorji, ožičenje in stikalni bloki, nosilna konstrukcija za FN module. Večina govori o omrežni SE. Pri otočni sončni elektrarni ni omrežja, električna energija se porabi na samem mestu – npr.: vikend hišice.

Fotonapetostna celica je najmanjši del sončne elektrarne. Gre za pretvorbo sončne v električno energijo. Izkoristek fotonapetostne celice je cca. 16 %, v celici se ustvari napetost ½ V. Druga možnost so amorfne FN celice, ki so manj temperaturno občutljive in imajo boljši izkoristek difuzne svetlobe.

Fotonapetostni moduli – gre za zaporedno vezavo fotonapetostnih celic.  Izkoristek je okoli 15 %.

Struktura FN modula – pomembno je, da celice dobro zatesnijo.

FV moduli Upsolar – odlikuje jih robustnost in visok izkoristek pretvorbe sončne energije v električno. Izdelani so v najmodernejših proizvodnih obratih. Moduli imajo garancijo za ohranitev izkoristka. Po 10 letih je ohranitev izkoristka okrog 90 %, po 25 letih pa še vedno 80 %.

Razsmerniki pretvarjajo enosmerno električno napetost v izmenično. Imajo izkoristek od 95 % naprej. Ločimo razsmernike z ali brez transformatorja. Podjetje PLAN-NET je zastopnik razsmernikov podjetja Aros Sirio.

Nadzorni sistemi – preko programske opreme  spremljajo vse parametre. Nadzorna programska oprema omogoča hkratni nadzor nad večimi razsmerniki.

Nadzorni sistemi – portali pa omogočajo celovit pregled nad delovanjem elektrarne ali parka elektrarn.

Izvedba sončnih elektrarn

  • Ležeče na poševno streho – izkoristimo površino obstoječega objekta. Omejeni smo z orientacijo objekta in naklonom strehe in seveda s površino. Glede na dodatno obtežitev strehe, je potrebna kontrola statične trdnosti ostrešja. Približno 20 kg/m2 se doda z moduli in konstrukcijo.
  • Integrirana izvedba je primerna zlasti, če prenavljamo streho ali če gre za novogradnjo. Potrebno je gradbeno dovoljenje, če želimo višjo odkupno ceno.
  • Žagasta postavitev – v primeru ravnih streh izkoristimo površine obstoječega objekta.
  • Prostostoječa izvedba (samostojni objekt) – v tem primeru je potrebno gradbeno dovoljenje. Država te izvedbe preveč ne podpira, saj daje najnižjo subvencijo za odkup električne energije.
  • Prostostoječa izvedba s sledilniki – zadeva je bolj zapletena. Cena je višja, prav tako je dražje vzdrževanje. Sledilniki delujejo po principu ure ali s pomočjo tipal osvetljenosti – tovrstnih izvedb ni prav veliko.

Izgradnja sončne elektrarne „na ključ“

PLAN-NET ponuja celovito storitev pri izgradnji SE „na ključ“. Najprej je ogled objekta, sledi izdelava idejnega računa, ki je brezplačna. Če je zadeva za stranko zanimiva, pripravijo ponudbo. Ko je montaža zaključena, se opravi pregled SE, pridobiti je treba deklaracijo naprave. Običajno je potrebna zaščita elektrarne z izgradnjo strelovoda.

Današnje cene za izvedbo sončne elektrarne se gibljejo od 2,5 do 3,2 EUR/Wp. Fotonapetostni moduli predstavljajo 60 % cene, razsmerniki pa 15 %. Cena tipične SE na strehi  hiše znaša od 29.000 do 30.000 EUR. Strošek zavarovanja za tovrstno elektrarno je max. 100 EUR, strošek rednega letnega pregleda pa je višji od 100 EUR letno.

Menjava komponent v času življenjske  dobe SE znaša cca. 0,3 % investicije letno. Strošek najema spletnega nadzornega sistema se giblje od 50 do 100 EUR letno.

Letni stroški obratovanja znašajo skupaj okoli 1 % celotne investicije.

Pričakovana letna proizvodnja – pri tem je treba upoštevati senčenje bližnjih objektov, starost modulov, izgube zaradi odboja svetlobe, dvig temperature modulov, izgube razsmernika in izgube na ožičenju.

Odkupne cene električne energije – 15 let je garantirana cena odkupa električne energije.

Vračilna doba investicije je manjša od 9 let, letni prihodek znaša 3.600 EUR, v zadnjem letu 3.100 EUR – dobimo 7 % donos.

Na svetovnem in na domačem trgu beležimo močan vzpon rasti sončnih elektrarn. Na omenjenem trgu so SE ena izmed najhitreje razvijajočih se svetovno gospodarskih panog, kjer povpraševanje še vedno presega ponudbo.

Tudi v Sloveniji beležimo intenzivno rast SE.  V letu 2009 smo imeli nekaj več kot 200 sončnih elektrarn, v letu 2010 pa že 315, vendar to število še ni dokončno, ker še niso bile izdane vse deklaracije za lansko leto.

Lani je bilo v Nemčiji postavljenih 119 W sončnih elektrarn na prebivalca, Na Bavarskem kar 307.

Za primerjavo :  V Sloveniji je bilo  lani postavljenih le 11 W na prebivalca.

V zaključnem delu je sledila predstavitev podjetja PLAN-NET.

Področja delovanja: sončne elektrarne, bazne postaje, električne instalacije, naprave za neprekinjeno napajanje, klimatske naprave, elektro agregati, itd.

Ne nazadnje sta prednosti podjetja tudi brezplačno šolanje kadra, podpora in servis za opremo, ki jo zastopajo.

Reference:

Sodelujejo s podjetji kot so: Mobitel, Tušmobil, Krka, Trimo, Sava, Elektro Maribor, Lesnina inženiring, Sintal,…

Cilj podjetja PLAN-NET – postati najkakovostnejši ponudnik storitev na področju elektroinstalacij,  katerih deli so tudi sončne elektrarne.

Po zaključku predavanju je stekla živahna diskusija glede donosnosti sončne elektrarne, stroškov izgradnje SE, subvencij in ostale spremljajoče problematike.

Olga Poslek

udeleženci predavanja

Mag. Benjamin Čokan, vodja programa sončne elektrarne

Podatki zapisa

Datum:
7 marca, 2011

Avtor:
upravnik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads