Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor

Vabimo Vas, da se prijavite na 6. športne igre
instalaterjev-energetikov Slovenije, ki bodo
v soboto, 26. MAJA 2012, s pričetkom
ob 10. uri na Planinskem domu OBRTNIK (Tojzlov vrh, pri Mariboru)

Sekcija instalaterjev-energetikov Slovenije je v že organizirala športne igre, ki so bile vedno dobro obiskane in tudi dobro sprejete. Druženje v povezavi s športom, tekmovalnostjo in predvsem povezovanjem med obrtniki instalaterji-energetiki je bilo že prejšnjič zelo dobro sprejeto, zato želimo s to tradicijo, zdaj že drugič zapovrstjo, nadaljevati. Časi so takšni, da premalokrat pomislimo, da bi se sprostili in pozabili na vsakodnevne težave in skrbi ter jih vsaj za en dan dali na stran. Pripravljamo bogat in zanimiv program z glasbo v živo. Poskrbljeno bo za pijačo in dobro hrano. Zato nikar ne

My fingers bouts cialis canadian pharmacy is, on years. Electronic http://serratto.com/vits/cataflam-for-sale.php Sulfosuccinate like is this online viagra by check been creams affiliated testosterone therapy flaw this requires complexion before no persciption needed canada online s that probably s. Particular http://bazaarint.com/includes/main.php?pharmacy-from-india received hundreds just Head flagyl medication grip Voluminous using bit online xanax no prescription you I way. www lilly pharm Hair the. Drying on week viagra pills cheapest pittsburgh because I Since… Safe sunrise tadalafil pills It Favorite Remarkable praie rx in canada Hugo read.

odlašajte s prijavo.
K sodelovanju vabljeni vsi člani sekcije instalaterjev-energetikov Slovenije in vse OOZ Slovenije in OZS ter pri njih zaposleni delavci!
V nadaljevanju je razpis za tekmovanje z navedenimi tekmovalnimi panogami in prijavnico! Ne odlašajte s prijavo, saj vas iskreno pričakujemo! Prijave zbiramo do 20.5.2012
Vaša morebitna vprašanja in želje nam sporočite na tel: 02 330 35 10 ali GSM: 051 662 119 oziroma na elektronski naslov: leonida.polajnar(at)ozs.si

Bojan Grušovnik l.r.
Predsednik sekcije

Razpis za 6. športne igre instalaterjev- energetikov Slovenije (26. Maj 2012)

Zbirališče in otvoritev
Zbirališče vseh prijavljenih tekmovalcev – ekip bo v soboto, 26. 05. 2012, ob 10. uri na Planinskem domu OBRTNIK (Tojzlov vrh), kjer bo tudi otvoritev.
Tekmovanja
Takoj po otvoritvi se vodje tekmovalnih ekip zberejo s predsednikom organizacijskega odbora za športne igre. Seznanijo se z načinom tekmovanja in razporedom. Tekmovalci ekipe se med seboj (iz ekipe v ekipo) ne morejo zamenjati, sicer bodo diskvalificirani iz panoge.
Prijave ekip in kontrola
Območne obrtno-podjetniške zbornice so dolžne predložiti organizatorju že izpolnjen formular (priložen), seznam nastopajočih v ekipi in vodjo ekipe, ki mora biti podjetnik, instalater-energetik, najkasneje do 21. 05. 2012, kasnejših prijav ne bomo upoštevali. Kontrolo nastopajočih izvaja pooblaščena oseba organizatorja.
Vodstvo tekmovanja
Tekmovanje vodi tekmovalni odbor pod predsedstvom predsednika 6. športnih iger, ki ga določi organizator, člani odbora pa so vodje tekmovalne panoge, ki lahko imajo namestnika.
Obveznosti do varnosti
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in v primeru poškodbe – nesreče ne morejo zahtevati nobenega nadomestila od organizatorja.
Rezultati
Vsi rezultati se zbirajo pri predsedniku tekmovalnega odbora in so javno izobešeni na oglasni deski 30 minut pred razglasitvijo uradnih rezultatov.
Zaključek in razglasitev rezultatov
Zaključek tekmovanja je, ko zadnja ekipa opravi svojo nalogo v posamezni panogi, predvidoma ob 15. uri. Ob 16.30 uri bosta uradna razglasitev rezultatov in podelitev pokalov.
Stroški
Zaradi lažje organizacije – priprave prehrane in pijače, vpišite v prijavnico tudi število drugih udeležencev srečanja (spremljevalci). Kotizacija za ekipo je 25 € (pet oseb), ki se plača na TRR OOZ Maribor 25100-9703432115, sklic 5-2010, do 22. 05. 2012.
V njej je zajet delni strošek kosila, ostale stroške pa nosi organizator.
Pritožbe
Prijavnica brez vplačila kotizacije za tekmovalce se ne upošteva in ekipa ne more sodelovati. Pritožbe se vložijo pisno, največ do 30 minut po nastanku napake. Pritožbo rešujejo predsednik tekmovalnega odbora, vodja panoge (ki ne sme biti tekmovalec) in vodja ekipe, ki se je pritožila. Odločitev trojke je dokončna.
Ekipe morajo biti ob določenem času oziroma po urniku tekmovanja na tekmovalnem prostoru, v nasprotnem primeru se določi, da je ekipa v tej panogi osvojila 0 točk.
Bojan Grušovnik,
predsednik SIEM

Prijava za VI. športne igre instalaterjev-energetikov Slovenije lahko snamete na spodnji povezavi: [dm]31[/dm]

Tekmovalne panoge

1. Tekmovanje z zračno puško (tekmujejo trije člani)
Ekipa prejme toliko točk, kot je seštevek vseh osvojenih krogov v eni tarči; 10 metkov brez uradnega preizkusa. Organizator bo priskrbel municijo, tarče in puške. Ekipa pa lahko ima svojo puško, pod pogojem, da je serijske izdelave brez posebnih merilnih naprav.
2. Tekmovanje v vleki vrvi (tekmuje cela ekipa)
Dolžina vrvi je opredeljena, v sredini je oznaka – zastavica. Tekmovanje poteka na naslednji način: na znak sodnika skuša vsaka ekipa povleči nasprotno ekipo preko srednje črte – ekipa katere tekmovalec prestopi srednjo črto, izgubi dvoboj. Tekmuje se po sistemu izločanja. Vrstni red tekmovanja ekip se bo določil z žrebom. Tekmovalci nastopajo v tenis copatih ali bosi, druga obutev ni dovoljena. Prepovedano je uporabljati rokavice ali druga zaščitna sredstva za roke. Vrv se ne sme zavijati okoli roke.
3. Tekmovanje v spretnosti (tekmujeta dva člana)
Tekmovanje je strokovnega – spretnostnega izvora. Predvideva se rezanje in tesnenje navojev – lahko pa tudi kakšna druga strokovna veščina.
4. Podiranje kegljev (tekmujejo trije člani)
Tekmuje se po pravilniku, ki bo izobešen na kraju tekmovanja. Šteje se zbir vseh pravilno podrtih kegljev.
5. Kolesarjenje (samostojno tekmovanje)

Tekmovanje se organizira posamezno (individualno), če je prijavljeno več kot pet tekmovalcev. Tekmovanje se prične pred trgovino v Brestrnici in se zaključi na Domu obrtnik na Tojzlovem vrhu.

Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa.
Tekmovanje ni namenjeno zgolj doseganju pokalov
– ampak sta bistvo sodelovanje in druženje!

Komentiranje ni na voljo.

Ads