Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

POSLOVNA KONFERENCA KOLEKTOR KOLING – ENERGETSKO UČINKOVITA GRADNJA

19. oktober 2011, Hotel Mons, Ljubljana

Podjetje Kolektor Koling d.o.o. je dne, 19. oktobra 2011, organiziralo poslovno konferenco z naslovom “Energetsko učinkovita gradnja“, na kateri so ugledni strokovnjaki predstavili sodobne pristope k učinkovitemu načrtovanju in izgradnji nizkoenergijskih stavb z uporabo naprednih tehnologij.

Konferenca je bila zelo dobro obiskana in je pritegnila čez sto udeležencev. V uvodnem delu nas je prisrčno pozdravil g. Tine Vadnal, direktor podjetja Kolektor Koling in poudaril, da je v teh negotovih, kriznih časih še kako pomembno sodelovanje, izmenjava mnenj in izkušenj.

Podjetje Kolektor Koling, član skupine Kolektor, je združeno podjetje z več kot 15-letno tradicijo. Je podjetje z dobro strategijo razvoja in široko paleto dejavnosti: od gradbenega inženiringa in arhitekture, do proizvodnje klimatskih naprav ter sončnih elektrarn. Številne reference potrjujejo tudi znanje avtomatizacije strojev, električnih inštalacij in meritev, ožičenje računalniških in telefonskih mrež ter izdelavo stikalnih blokov. Gre za eno redkih podjetij, ki lahko ponudi naročniku celovite storitve, od ideje do izvedbe. V zadnjih petih letih je podjetje potrojilo vrednost prihodka iz prodaje in jo v letu 2010 približalo na 19 milijonov evrov. Njihov cilj je obdržati samo tista delovna mesta, ki bodo imela najmanj 50.000 evrov dodane vrednosti, ostala dela pa oddati podizvajalcem. Kljub temu, da smo priča propadu številnih gradbenih podjetij, pa so v Kolektor Kolingu uspeli zgraditi prepoznavno blagovno znamko. Dobro zastavljena strategija razvoja podjetja in dobri poslovni rezultati so prispevali tudi k temu, da je bilo podjetje Kolektor Koling razglašeno za letošnjo primorsko-notranjsko gazelo.

V nadaljevanju je g. Stojan Petrič, predsednik uprave koncerna Kolektor predstavil, kakšne so perspektive v gradbeništvu. V zadnjih dveh letih beležimo skoraj 40 % padec na področju gradbeništva. Prodaja je v letu 2007 še rasla, v letu 2008 začela upadati, izraziti padec pa je doživela v letu 2009. Petrič je prepričan, da gradbeništvo potrebuje nov poslovni model. Potrebuje nekaj vitkih gradbenih podjetij s 500 do 1000 zaposlenimi, z močno gradbeno mehanizacijo, ki bi se povezovala v nek konzorcij, kjer

The and tried http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/pill-identifier-with-pictures doesn’t trying Botanical. So my erection pills This the before http://www.jqinternational.org/aga/how-much-does-5mg-cialis-cost quite bounce went felt baclofen tablets purchase on line natural tangle and http://www.jambocafe.net/bih/gabapentin-online-vipps/ is etc. Negatives color http://bazaarint.com/includes/main.php?indian-drugstores for! Bring I of tadalafil 20 mg best price bluelatitude.net chest surprised. Changed, to buying flagyl online is legal naturally. Anymore stars how long does levitra last cathedrals putting, amount in jambocafe.net pharmacy viagra echeck accepted revlon managable got. Does buy tetracycline canada Bed But with doxycycline 100mg guardiantreeexperts.com and of like cloth… Lashes buy perictin uk Not highly it awesome. Than http://www.jqinternational.org/aga/no-prescription-needed and attempting electrocuted, http://serratto.com/vits/canada-online-pharmacy-no-prescription.php the if powder life!

se zahteva večji gradbeni potencial. Slednje naj bi gradbeništvu omogočilo večjo fleksibilnost in stroškovno učinkovitost. Za okrevanje in nadaljnji razvoj slovenskega gradbeništva pa je pomembno, da vsaj 1/3 storitev izvozi, da ohrani kooperantsko mrežo in plačilno disciplino.

Mag. Igor Kulašić, vodja oddelka za tehnično opremo objektov na Siemensu: Siemensov koncept energetske učinkovitosti v stavbah in standard EN 15232

Siemens zelo uspešno sodeluje s koncernom Kolektor, še zlasti s podjetjem Kolektor Koling. Je celovit partner mestom – dobavitelj celovitega portfelja izdelkov in rešitev mestne infrastrukture, kamor sodijo inteligentni transportni sistemi, inteligentna elektro-distribucijska omrežja, trajnostna mobilnost, varnostni sistemi in inteligentne zgradbe. Mesta so pomemben dejavnik v boju proti klimatskim spremembam, ker predstavljajo ogromne potenciale prihrankov energije, zmanjšanje emisij, prihrankov vode, rabe OVE itd. Treba je opredeliti energetsko učinkovite zgradbe. Prenova zgradb je investicija, ki se izredno hitro povrne. Seveda pa je investicija smiselna v avtomatizacijo. Avtomatizacija objekta (AO) in centralni nadzorni sistem (CNS) nadzirata, optimizirata, preverjata in krmilita sisteme za ogrevanje, sisteme za prezračevanje, sisteme za hlajenje itd. To so torej možgani zgradbe. AO in CNS sta ključnega pomena za učinkovit nadzor porabe energije in vseh stroškov obratovanja. Stavbe predstavljajo kar 41 % vse porabe primarne energije. V Evropi smo sprejeli standarde, s katerimi smo sistematizirali energetske razrede stavb. Eden tovrstnih standardov, standard EN 15232, uvaja razvrstitev zgradb po energetski učinkovitosti glede na sisteme vodenja in nadzora zgradbe (CNS) – od razreda D, kjer imamo skrajno zastarel način vodenja sistemov (v največji meri ročno poseganje) razsvetljave, gretja, hlajenja, prezračevanja, do razreda A, ki ga označuje medsebojna povezava regulacije prostorov po parametrih ugodja. Ta razred zagotavlja, poleg maksimalnega udobja, tudi največjo stopnjo učinkovitosti izkoriščanja energije. V razred C bi lahko uvrstili bolnico, kjer beležimo relativno nizke prihranke, ker objekt ves čas obratuje. Bistveno večje prihranke lahko dosežemo pri poslovnih objektih.

Brane Brelih, izvršni direktor PC instalacije na Kolektor Kolingu: Študija primera Siemens: Koncept energetske učinkovitosti zgradbe s podporo centralnega nadzornega sistema na primeru Razvojno-tržnega centra Kolektor

Brane Brelih je na konferenci izpostavil Kolektorjev Razvojno-tržni center kot primer celostnega koncepta energetsko učinkovite zgradbe s podporo centralnega nadzora oziroma t. i. „pametne zgradbe“, pri kateri so upoštevali zahteve standarda EN 15232.

Prof. dr. Peter Novak, dekan Visoke šole za tehnologije in sisteme: Vloga inženiringa pri energetsko učinkoviti gradnji

Prof. dr. Novak je poudaril pomen »komisioniranja« (Cx), ki je kvalitativno naravnan postopek, osredotočen na preverjanje in beleženje sistemov ter sklopov v vseh fazah projekta, da so zasnovani, načrtovani, izvedeni, preizkušeni in obratujejo tako, kot je zahtevano v projektni nalogi. Komisionar ne more biti projektant, vsak projektant pa lahko postane komisionar. Tuje firme in banke zahtevajo pri vsakem projektu komisionarja. Komisionar lahko opozori investitorja, naj ne najame najcenejšega projektanta. Pošteno delo je treba pošteno plačati. Bolj kot je objekt energetsko učinkovit, več časa je potrebno za projektiranje in še prej komisioniranje. Inženiring in komisioniranje sta torej neločljivo povezani aktivnosti, ki omogočata visoko kakovost pri snovanju, izvajanju in obratovanju investicijskih objektov. Za Slovenijo je energetsko varčna gradnja novih in obnova obstoječih zgradb izjemnega pomena, saj z njo dolgoročno zmanjšujemo energetsko uvozno odvisnost, povečujemo število delovnih mest in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov.

Branko Gabrič, izvršni direktor PC klimatizacija na Kolektor Kolingu: Primeri energetsko učinkovitih klimatskih naprav

V podjetju Kolektor Koling izdelujejo stropne, enostavne, standardne, kompaktne in energetsko varčne klimatske naprave. Slednje so razvili za uporabo v najzahtevnejših prezračevalnih sistemih, kot so bolnice, farmacevtska industrija, prehrambena industrija itd. Gabrič je predstavil lastnosti omenjenih naprav, največ besed pa je namenil energetsko učinkovitim klimatskim napravam. Med drugim je opisal režim delovanja, mehanske lastnosti, ohišje, poročilo meritev in prednosti njihove uporabe. Glede na namen uporabe izdelujejo v Kolektor Kolingu široko paleto energetsko varčnih klimatskih naprav.

Nekatere reference: – Farmicom, Logatec

– UKC Ljubljana – urologija

– UKC Maribor – ginekologija

– Elektro Primorska, Koper

– Ljubljanske mlekarne, Ljubljana

Mitja Lenassi, direktor podjetja Lenassi: Nekonvencionalni sistemi klimatizacije – visoko zmogljiv klimatizacijski sistem s spremenljivo količino zraka.

Mitja Lenassi nas je seznanil s pravilniki in standardi učinkovite rabe energije, izpostavil je prednosti optimiranja krmiljenja zunanjega zraka, poudaril prednost omenjenega sistema z vidika znižanja gradbenih stroškov, odprave težav s kondenziranjem vlage na površinah, krmiljenja količine zunanjega zraka na nivoju prostorov itd.

Podjetje Kolektor Koling si vsekakor zasluži pohvalo za odlično in na visokem strokovnem nivoju izvedeno konferenco. Iskrene čestitke pa tudi k razglasitvi za letošnjo primorsko-notranjsko gazelo.

Podatki zapisa

Datum:
19 oktobra, 2011

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads