Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Najbolj energetsko varčna in samozadostna e4 WIENERBERGER opečna hiša 2020

Wienerbergerjev koncept e4 hiše je korak v prihodnost. Kljub temu, da so stroški izgradnje slednje nekoliko višji (za cca 10 %), pa je prihranek toliko večji, saj hiša sama proizvaja bistveno več energije, kot je dejansko potroši. Vse potrebe za pridobivanje energije objekt proizvaja iz obnovljivih virov energije, kar vodi v pozitivno energetsko bilanco, ter nični izpust CO2 v ozračje.
Iz tega sledi, da bo hiša prihodnosti v bodoče morala nuditi bistveno več, kot le streho nad glavo. Njena naloga ne bo samo zadovoljevanje vse strožjih zakonskih standardov, temveč tudi zahtev ljudi, ki so danes vse bolj ozaveščeni in želijo ravnati okolju prijazno. Z e4 konceptom Wienerberger hiše prihodnosti nam je sedaj uspelo ustvariti prihodnjo vizijo, v sedanjem času.
Omenjeni koncept hiše prihodnosti se je odločila zgraditi mlada družina v kraju Zwettl, v Avstriji. Odločili so se za izgradnjo plus energijske hiše prihodnosti, z uporabo tradicionalnih naravnih materialov ter sodobnih sistemom za ogrevanje in proizvodnjo energije. Prototip hiše že danes izpolnjuje vse standarde Evropske unije na področju energetske učinkovitosti in ničnih izpustov CO2 v ozračje.
Wienerberger pa kot vodilni na področju proizvodnje opečne gradnje sledi izzivom vse bolj ekološke gradnje ter razvija nove in drugačne koncepte energetsko učinkovitih gradenj, kot je Wienerberger e4 opečna hiša. Koncept omenjene hiše odgovarja vse bolj zahtevnim potrebam in željam strank, tudi z željo po zaščiti okolja in zagotavljanja naravne klime. e4 koncept Wienerberger hiše nam tako omogoča zdrav, energetsko učinkovit in finančno dostopen dom. Z gotovostjo vemo, da so samozadostne nizko energijske hiše tiste, ki z uporabo obnovljivih virov energije iz neposredne okolice zadovoljujejo vse omenjene standarde ter so samozadostne pri pridobivanju energije.

Značilnosti e4 gradnje

Koncept e4 gradnje temelji na 4-ih elementih: energija (energetska učinkovitost), ekologija (obnovljiva energija), emocije in zdravje (kvaliteta življenja) ter ekonomija (dostopna cena, dolgoročen prihranek). Osrednji del za zagotavljanje energetsko učinkovite gradnje po konceptu e4 hiše je inovativna in visoko izolacijska POROTHERM opeka. Tako prihranimo na celotni zunanji izolaciji, saj je ta že vgrajena v Porotherm opeko. Tovrstna opeka pa za razliko od ostale opeke shranjuje toplino in hladnost doma.
Iz ekološkega vidika je težišče tovrstnega koncepta gradnje na obnovljivih virih energije, kot so sonce, toplina zemlje ali biomasa, ne pa na fosilnih izvorih energije, kot je oglje, mineralna olja ali plin. Posledično tako zmanjšamo izpust CO2 v ozračje ter potrebo hiše po primarnih energetskih virih.
Številne raziskave so pokazale, da nemalokrat veliko več negativnih snovi vdihnemo v zaprtih prostorih in ne na ulici. Za naše zdravje je tako ključnega pomena, da so
GRADIVO ZA MEDIJE; 10. 3. 2015, za takojšnjo objavo
temperatura prostora, zraka in količina vlage v medsebojno uravnoteženem odnosu. Tako je opeka, kot naravni material, preprosto nenadomestljiva.
Četrto vlogo znotraj koncepta e4 gradnje pa ima ekonomija. Wienerberger hiše imajo namreč dober finančni donos, glede na vložena sredstva ter so trajna naložba.

Prednosti Wienerberger opečne hiše 2020:

  • Ekonomičnost gradnje – Porotherm Profi sistem gradnje,
  • Ekologija – ekološko sprejemljiva in biološko zdrava uporaba naravnih materialov gline ter koriščenje energetsko obnovljivih virov energije,
  • Energetska učinkovitost – izvrstne toplotne karakteristike,
  • Emocije – izjemna kvaliteta življenja v hišah, zgrajenih iz naravnih materialov gline,
  • Odpornost na potres,
  • Hitrost gradnje,
  • Možna gradnja tekom celega leta,
  • Akumulacija topline,
  • Kvaliteta celotnega sistema.

HIŠA IZ OPEKE – hiša bodočih generacij

Bivanje je ena od temeljnih človeških potreb, vendar zaščita pred vetrom in vremenskimi vplivi, ognjem ali naravnimi katastrofami že dolgo več ne izpolnjuje vseh zahtev in pričakovanj sodobnega človeka. Moderna hiša mora zadostiti tako biološkim kot ekološkim zahtevam, različne dejavnike (zgradbe, človeka in naravo) je potrebno uravnovesiti. Pri pridobivanju in proizvodnji gradbenega materiala, gradnji in ohranjanju stavb, tudi pri renoviranju ali rušenju je potrebno paziti na to, da ni motečih in uničevalnih posegov v naravo. Pri tem je velikega pomena zmanjševanje obremenitve okolja, še posebej zmanjševanje porabe energije.

Pri izdelavi porotherm – opeke v opekarnah Wienerberger dodajamo surovi masi t. i. porozne snovi, npr. žagovino, da bi zvišali toplotno izolacijo. Pri gorenju organski delci v celoti zgorijo, anorganski pa se vežejo v opeko. Sežgani dodatni materiali v opeki povzročijo nastanek finih por, ki so napolnjene z zrakom – odličen toplotni izolator. Taka opečna stena lahko veliko bolje sprejema naravno sončno energijo, pa tudi toploto iz notranjosti hiše. Zidovje oddaja toploto v prostor postopoma, zaradi česar lahko privarčujemo veliko ogrevalne energije, kar varuje okolje in prihrani finančna sredstva. Opeka je tako izjemno primerna za gradnjo nizkoenergetskih hiš in v ugodnejši legi tudi za gradnjo pasivnih hiš.

Opeka in arhitekt kot kreator novogradnje

Za gradnjo nizkoenergetskih in pasivnih hiš je poleg gradbenega materiala odločilnega pomena tudi sama arhitektura. Zunanjih površin mora biti čim manj, okna je potrebno, če se le da, usmeriti proti jugu. Prav tako morajo biti bivalni prostori z relativno visoko potrebo ogrevanja usmerjeni proti jugu, medtem ko je prostore, ki se bodo koristili v manjši meri (npr. stopnišče ali shramba, kjer gre za manjšo potrebo po ogrevanju) treba usmeriti proti severu. Bistveno vlogo pri tem igra tudi popolna toplotna zaščita (npr. mineralna volna ali mineralne penaste plošče), okna, recimo izolacijski okvirni sistemi s
trikratno zasteklitvijo in tehnično brezhibno vgradnjo, pa tudi dodatne vgradnje, kot so ventilacijske naprave v kombinaciji s toplotnim izmenjevalcem in solarnimi napravami. Čas je, da to znanje in bodoče razvojne strategije na nivoju raziskovalnih inštitutov in tehničnih univerz posredujemo arhitektom in gradbenim podjetjem, ki bodo gradila v prihodnosti.

Opeka – dobro počutje

Ekologija in potreba po varnem in zdravem bivanju sta komponenti, ki sta izredno pomembni pri izbiri gradbenega materiala. Opeka sama po sebi izpolnjuje zahteve, vendar je odločitev za gradnjo z opeko predvsem osebne narave, ki je v večji meri povezana s samim občutkom za bivanje kot s strogimi dejstvi. Prav občutek za bivanje je poleg ekološke bilance tista velika prednost pri gradbenem materialu iz gline, vode, ognja in zraka. Opeka dopušča vse možnosti ustvarjanja in posreduje tako v ometanem kot v neometanem stanju, od zunaj in v notranjosti dobro počutje, varnost in udobno zavetje.
Gotov produkt – opeka ne vsebuje nobenih škodljivih snovi. Njene temeljne sestavine so naravni izdelki, ki nimajo toksičnega učinka; na podlagi stoletnih izkušenj lahko upravičeno domnevamo, da opeka pri človeku ne povzroča nikakršnih alergičnih reakcij. Tudi za dodatne materiale, ki se uporabljajo v moderni opečni proizvodnji in služijo dodatnemu izboljševanju toplotne izolacije, je dokazano, da v končnem produktu ne ostajajo zdravju škodljivi ostanki – ti se pri žganju popolnoma uničijo. Znanstvene raziskave na opeki so dokazale, da je stopnja njene naravne radioaktivnosti, značilna za vse snovi, ki se pojavljajo v naravi, zelo nizka, pravzaprav zanemarljiva.

Prijetno ozračje v prostoru

Pore v opeki ugodno vplivajo na izmenjavo vlage med notranjim in zunanjim prostorom, kar je prednost naravnega proizvoda pred drugimi materiali. Opeka je prepustna za difuzijo in ima tako idealne karakteristike vlažnosti. Če se recimo topel zunanji zrak useda na hladni notranji steni, kar se dogaja pomladi, to pri drugih gradbenih materialih pomeni ugodno podstat za nevarno plesen, opeka pa sprejema vlago in jo z zamikom ponovno oddaja. Tako površine sten v vseh letnih časih ostajajo suhe, vseskozi vlada prijetno in zdravo bivanjsko ozračje. Čim boljša je sposobnost toplotne izolacije sten in stropa, toliko bolj enakomerna in prijetna je temperatura v prostoru. Pravilno dimenzioniranje opečne stene tako ne preprečuje samo prekomernih ogrevalnih stroškov pozimi, temveč nudi zaščito pred pregrevanjem poleti in tako ustvarja hladno zavetišče tudi pri štiridesetih stopinjah v senci.

Deset “masivnih” prednosti

Veliko investitorjev se odloči za gradnjo hiše iz opeke, za kar obstaja dober razlog: opeka je pojem za vzdržljivo ter robustno gradbeno konstrukcijo in dolgotrajno, prijetno bivanje. Opeka je kot “deseterobojec” neprekosljiva v svoji raznolikosti uporabe in vzdržljivosti:

1. Odlična ekološka bilanca,
2. visoka obstojnost,
3. prijetno bivanje,
4. varnost in stabilnost,
5. odlična toplotna izolacija
6. akumuliranje toplote,
7. odlična protihrupna zaščita,
8. najboljša protipožarna zaščita,
9. individualno načrtovanje,
10. fleksibilnost pri izgradnji in adaptaciji

ZANIMIVOST!!

Opeka v zahodnem svetu

V celotnem zahodnem svetu so umetnost pridobivanja opeke širili Rimljani. Rimljane je odlikoval smisel za praktično uporabnost, prav tako so dojeli prednosti, ki jih je opeka predstavljala pri gradnji obokov; to potrjuje veliko število še danes ohranjenih primerov. Opeka je v rimskem imperiju zavzemala vodilno mesto med vsemi gradbenimi materiali in tako postala najpomembnejši gradbeni kamen tudi za ves preostali svet. Od 12. stoletja naprej so Lombardija, Francija in Nemčija postala središče opečnatih zgradb. Uporaba opeke je bila od romanike do gotike, pa vse do renesanse čedalje bolj razširjena.

[note note_color=”#8c1a23″ text_color=”#ffffff”]Strojno izdelavo opeke so uvedli Angleži, revolucionarni preobrat v opečni industriji pa se je zgodil na nemških tleh: prva uporabna stiskalnica za ekstrudiranje berlinskega tovarnarja Schlickeysena leta 1854 in krožna peč gradbenega mojstra Friedricha Hoffmanna, ki je bila 1858 prijavljena kot pruski in avstrijski patent. Sredi 18. stoletja so na pobudo cesarice Marije Terezije ustanovili k.u.k. opečne peči v Wienerbergu. Leta 1867 so Wienerberške opekarne zaposlovale že 10.000 delavcev, zaradi česar je to podjetje bilo – in je danes ponovno – največja opekarna na svetu.[/note]

Več informacij, kontakt:
Odnosi z javnostmi, Katja Grabrovec, 00386 41 829 180,
katja@novelus.si ali na spletni strani www.wienerberger.si

Wienerberger IMG_7059

Podatki zapisa

Datum:
18 marca, 2015

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads