Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Na sejmu Mostra Convegno Expocomfort Milano 2012 se je predstavila tudi družba Butan plin

Konec marca je v Milanu potekal mednarodni energetski sejem Mostra Convegno Expocomfort 2012. Sejma energetskih inovacij se je udeležila tudi družba Butan plin d.d., ki je ob tej priložnosti predstavila svojo strateško usmeritev v ponudnika zanesljive energije in napovedala razvoj energetskih rešitev, ki bodo uporabnikom zagotovile velike prihranke ter nižje stroške energije.


Sejem Mostra Convegno Expocomfort 2012 v Milanu je eden največjih energetskih sejmov v Evropi, ki vsaki dve leti predstavi najnaprednejše tehnologije za doseganje energetske učinkovitosti in prihrankov pri porabi energije. Slednje velja za prevladujoč trend, ki mu sledijo vsi večji igralci na energetskem trgu. Novosti s področja alternativnih energetskih rešitev v kombinaciji z utekočinjenim naftnim plinom je med drugim predstavila tudi družba Liquigas, ki je podobno kot Butan plin del koncerna SHV, največjega distributerja utekočinjenega naftnega plina (UNP) na svetu.

Globalnim energetskim trendom, ki v ospredje vse bolj postavljajo učinkovito in celovito pokrivanje energetskih potreb, sledijo tudi v Butan plinu. Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, je izpostavil pomen energetskih rešitev, ki končnemu potrošniku omogočajo prihranke pri porabi energije. V družbi se zavedajo pomena novih energetskih smernic in so tako v letu 2011 dobršen del resursov usmerili na področje inovativnih energetskih rešitev, predvsem v soproizvodnjo toplotne ter električne energije. Tomaž Grm je ob tej priložnosti povedal: »V Butan plinu se zavedamo, da bodo na dolgi rok obstala le tista energetska podjetja, ki bodo znala uporabnikom ponuditi celovite energetske rešitve, ki bodo zagotavljale velike prihranke pri porabi energije in s tem prispevale k znižanju stroškov za energijo. Prihodnost zagotovo leži v kombiniranju klasičnih in alternativnih energentov, zato takšne rešitve v Butan plinu že razvijamo. Pričakujemo, da bomo lahko nove energetske pakete predstavili slovenskemu trgu že v prvi polovici letošnjega leta. Seveda pa ne gre zanemariti vprašanja energetske potratnosti stavb in ukrepov za njihovo saniranje.«

Butan plin d.d. je vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji. Temeljno poslanstvo družbe je zagotavljanje zanesljivega in okoljsko ter cenovno sprejemljivega vira energije, pri čemer se Butan plin osredotoča predvsem na skladnost poslovanja z zahtevami in pričakovanji okolja, v katerem posluje. Družba Butan plin je strateško in neposredno vpeta v globalne energetske tokove, kar ji omogoča varovati interese slovenskih porabnikov pri zagotavljanju nenehne dostopnosti, kakor tudi pri spopadanju z evropskimi energetskimi zahtevami, okoljskimi direktivami ter izzivi, ki jih prinašajo nestabilnosti na svetovnih trgih. Sodobne energetske rešitve družbe so prijazne do okolja in uporabnika. Ključni izziv družbe Butan plin je iskanje inovativnih, varnih in kvalitetnih rešitev, ki jih družba želi zagotavljati v trajnostnem ravnovesju s potrebami partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih ter širše družbe. Inovativnost družbi omogoča ponujanje storitve z visoko stopnjo dodane vrednosti, z osredotočanjem na varnost pa družba prevzema proaktivno vlogo pri zaščiti uporabnikov, zaposlenih in širšega okolja pred tveganji, povezanimi z nabavo, posredovanjem ali uporabo energentov. Butan plin je delniška družba v večinski lasti enega največjih distributerjev UNP na svetu, nizozemske družbe SHV Holdings N.V., ki posluje v 27 državah sveta.

O sejmu Convegno Expocomfort Milano 2012

Convegno Expocomfort Milano 2012 je mednarodni sejem, ki vsaki dve leti predstavi nove dosežke s področja najnaprednejših tehnologij za udobno in energetsko učinkovito bivanje. Sejem ponuja odlično priložnost za spoznavanje najnovejših trendov s področja energijske učinkovitosti, obnovljivih energijskih virov in nudi celostni vpogled v novosti ter inovacije na področju energetike

Podatki zapisa

Datum:
15 aprila, 2012

Avtor:
Energetik

Kategorija:Komentiranje ni na voljo.

Ads