Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Lumarjev Primus 137 primer dobre prakse

Maribor, 18. februar 2010 – Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in pasivnih objektov, se je v projektu Od zibelke do zibelke (C2C Network) s svojo pasivno plus energijsko hišo Primus 137 predstavil med primeri dobre prakse na področju gradbeništva. »Veseli nas, da smo bili uvrščeni v brošuro, kjer so izbrani evropski primeri dobrih poslovnih praks s področij industrije, načrtovanja specifičnih prostorskih ureditev, upravljanja in gradbeništva. To potrjuje naša prizadevanja in filozofijo pri razvoju visokotehnoloških, energijsko učinkovitih učinkovitih in okolju prijaznih objektov,« je povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. Primus 137, ki ga je podjetje Lumar gradilo za našega telovadca Mitjo Petkovška, je tudi edina certificirana pasivna hiša v Sloveniji, ki je prijela certifikat Passivhaus inštituta.

Projekt vzpostavitve mreže Od zibelke do zibelke (C2C Network) deluje v okviru programa INTERREG IV C. Temelji na konceptu od zibelke do zibelke (C2C), ki sta ga razvila William McDonough iz Združenih držav Amerike in dr. Michael Braungart iz Nemčije. Koncept projekta predstavlja paradigmo oblikovanja in izvajanja načel naravnega učinkovitega (so)oblikovanja, katerega glavna načela so: odpadek je hrana, raba sončne energije in spodbujanje raznovrstnosti. S projektom želijo spodbujati inovacije in rešitve, ki prinašajo trajnostne rešitve, priložnosti za ekonomski razvoj in družbeno blaginjo.

V okviru projekta Od zibelke do zibelke so izdali brošuro, v kateri so zbrani primeri dobrih praks držav partneric. Primeri dobre prakse so predstavljeni po področjih: industrija, načrtovanje specifičnih prostorskih ureditev, upravljanje in gradbeništvo. Kot partner v projektu sodeluje Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve.

Brošuro s predstavitvijo dobrih evropskih praks najdete na http://www.c2cn.eu/gph/building, več informacij o projektu Od zibelke do zibelke pa lahko najdete tudi na http://www.c2cn.eu.

Lumar Primus

Podatki zapisa

Datum:
1 marca, 2011

Avtor:
upravnik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads