Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

INEA RBT d.o.o. oblikovala novo strateško partnerstvo z Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Factory Automation nadaljuje svojo dinamično širitev na področje držav, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije ter Albanije. V ta namen je dne 19.9.2011 podpisal celovit distribucijski sporazum z novo ustanovljenim slovenskim ”joint venture” podjetjem INEA RBT d.o.o.

To okrepljeno sodelovanje s slovenskim podjetjem je nadaljevanje naložb Mitsubishi Electric Factory Automation na trgu srednje in vzhodne Evrope ter okrepitev svojega dostopa na trg z razvijanjem partnerstev v regiji. Korak je še en dokaz zavezanosti Mitsubishi Electric-a, da podpre gospodarsko rast na tem pomembnem delu Evrope. Prav tako je to del širše strategije podjetja, da poveča svojo prisotnost v tej regiji in da ponudi bolj celovite storitve za stranke na lokalni ravni.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Polish Branch, ustanovljena leta 2009 v mestu Balice, je osredotočena na prenos vodilne tehnologije avtomatizacije v regije Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z Češko, Madžarsko, Slovaško, Romunijo, Bolgarijo in drugimi balkanskimi državami. Poleg tega deluje tudi kot regionalni center Mitsubishi Electric-a za področje avtomatizacije, ki pokriva regijo srednje in vzhodne Evrope. V ta namen ima tudi svojo izpostavo v Pragi.

INEA RBT je skupno podjetje, katerega soustanovitelja sta INEA in Robotina, distributerja Mitsubishi Electric. Novo podjetje bo pokrivalo področje Slovenije kot tudi drugih držav, ki so bile del nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Kosovo) in Albanijo. Močno strateško partnerstvo z Mitsubishi Electric bo podjetje s pridom izkoristilo za širitev uporabe tehnologije za avtomatizacijo na omenjenih trgih. Mitsubishi Electric se veseli krepitve partnerstva z INEA RBT in povečanja podpore za svoje lokalne stranke.

“Prepričani smo, da je na ozemlju Balkana velik potencial za rast in razvoj, veseli smo, da ga podpiramo z našimi izdelki za avtomatizacijo.

Z združitvijo visoko usposobljenega in izkušenega osebja INEE in Robotine z našo tehnologijo upamo, da bomo pomagali našim strankam v tej regiji, da bi uspeli in dosegli svoj polni potencial.« – komentira Hirokazu Sanjo, predsednik Mitsubishi Electric Europe BV, podružnica Poljska.

Novo podjetje bo tesno sodelovalo s Mitsubishi Electric Polish Branch in bo širilo celotno paleto izdelkov za avtomatizacijo in rešitve na izbranih trgih Balkana.

Kontakt: INEA RBT d.o.o., Stegne 11, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 5138 116, www.inea-rbt.si

O Inei d.o.o.

Podjetje INEA je ustanovil februarja 1987 Institut Jožef Stefan (IJS). Podjetje je bilo ustanovljeno kot eden od Institutskih projektov za vzpodbujanje prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov Instituta na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov. Podjetje je zaposlilo sodelavce Instituta, ki so prešli skupaj z razvitimi programi v novo organizacijo.

INEA je bila ustanovljena z namenom, da bi trajno delovala kot partner Instituta na področju vodenja industrijskih procesov in industrijske energetike.

Od junija 1991 je podjetje v zasebni lasti.

Sedanji program delovanja podjetja bistveno presega prvotne specifikacije. Obseg poslovanja se hitro povečuje in danes je INEA vodilno podjetje v Sloveniji na področju industrijske avtomatizacije, računalniškega vodenja procesov in proizvodne informatike. Ima tudi vodilno pozicijo na področju industrijske energetike.

Kontakt: INEA d.o.o., Stegne 11, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 5138 100, www.inea.si

O Robotini d.o.o.

Podjetje Robotina d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 z osnovno usmeritvijo v avtomatizacijo proizvodnje. Že leta 1991 se v Robotini zavedo dejstva, da je ponudba kvalitetne opreme na domačem trgu omejena za izvajanje načrtovane dejavnosti. Po podrobni analizi trga pride do odločitve, da se sklene strateško partnerstvo z največjim svetovnim proizvajalcem tehnike Hitachi. Leto 1998 je bilo eno najbolj pomembnih za podjetje, saj se je Robotina združila z SMS Projekt Ltd, ki je eden od vodilnih podjetij na področju avtomatizacije za prehrambeno industrijo.

Po prvem desetletnem obdobju je obseg poslovanja povzročili nadaljnje reorganizacije podjetja. Leta 2000 so bili vzpostavljeni neodvisni oddelki kot so proizvodnja strojev, upravljanje stavb, procesi nadzora hrane, projektov in prodajni oddelek.

Robotina ne ponuja le izdelke temveč tudi storitve in zato vključuje celovite rešitve. Avtomatizaciji proizvodnje se je pridružila avtomatizacija procesa v kovinsko predelovalni industriji, tekstilni industriji, transportu in v številnih drugih vejah industrije, vključno z aplikacijami na področju varnostnih sistemov in energetike.

Kontakt: Robotina d.o.o., OIC-Hrpelje 38, SI-6240 Kozina, Slovenia, +386 (0)5 689 20 20, +386 (0)5 689 20 39, www.robotina.com

O Mitsubishi Electric

Z 90 let izkušenj pri zagotavljanju zanesljivih, visoko kakovostnih proizvodov tako podjetjem kot splošnim potrošnikom po vsem svetu je Mitsubishi Electric Corporation prepoznan kot vodilno podjetje za proizvodnjo, trženje in prodajo električne in elektronske opreme, ki se uporablja pri obdelavi podatkov in komunikacij, v razvoju prostora in satelitskih komunikacij, potrošniške elektronike, industrijske tehnologije ter proizvodov za energetski sektor, vode in odpadne vode, transport in opremo za avtomatizacijo stavb.

Z okoli 114,000 zaposlenih je družba v poslovnem letu, ki se je končalo 31. marca 2011, zabeležila konsolidirano prodajo v višini 32,2 milijard evrov. Njihovi prodajni oddelki, raziskovalni in razvojni centri ter proizvodni obrati se nahajajo v več kot 30 državah. Od leta 1978 ima podružnico Mitsubishi Electric Europe, z nemškim predstavništvom v mestu Ratingen blizu Düsseldorfa. Podružnica je v celoti v lasti družbe Mitsubishi Electric Corporation iz Japonske; zadolžena je za prodajo, servisne storitve in podporo za devet divizij v številnih evropskih državah.

Dodatne informacije:

www.mitsubishi-automation.pl

www.creating-productivity.com

http://global.mitsubishielectric.com

Komentiranje ni na voljo.

Ads