Slovenska strokovna revija instalaterjev-energetikov

Celje maja središče regijske energetike in industrijskega vzdrževanja

Od 20. do 23. maja bosta v Celju na največjem domačem sejmišču potekala mednarodna strokovna sejma Energetika in Terotech-Vzdrževanje. 17. mednarodni sejem Energetika in 16. mednarodni sejem Terotech-Vzdrževanje bosta na enem mestu združila ključne predstavnike energetike in industrijskega vzdrževanja širše regije.

V Celju pričakujejo najbolj pomembne blagovne znamke panog z zadnjimi novostmi in dosežki, z vsebinskimi dopolnitvami sejemskega koncepta in aktivno pritegnitvijo stroke iz regije, pa si letos na sejmišču obetajo še več strokovnih obiskovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in BiH, pa tudi ostalih držav v soseščini in najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije.

Celje maja središče energetike širše regije

Celje maja središče energetike širše regije

Tradicionalna sejma Energetika in Terotech-Vzdrževanje letos z novimi vsebinami za nova partnerstva

Sejma Energetika in Terotech-Vzdrževanje po novem oblikujeta specializirani sejemski dvojček, ki so ga v družbi Celjski sejem vsebinsko nadgradili in osvežili v skladu s sejemski trendi še večje specializacije. Skupaj s sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji bodo poskrbeli za razpravo o najbolj aktualnih temah panog, ki se bodo predstavile na sejmih. Med dolgoletnimi partnerji je tudi Sekcija instalaterjev-energetikov OOZ Maribor in OZS, ki bo pripravila že tradicionalni Dan slovenskih instalaterjev – energetikov (20.5.). Osrednja pozornost na dnevu bo namenjena varnosti uporabe strojnih instalacijskih sistemov v stavbah in vprašanjem, kaj instalaterjem prinašajo predpisi na področju učinkovite rabe energije? Sekcija bo pripravila še okroglo mizo in mednarodno B2B srečanje (22.5.), kjer bodo s predstavitvijo problematike energetske izkaznice in primerov dobrih praks iskali možnosti za ustvarjanju boljših pogojev za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Na državnem prvenstvu pa se bodo tradicionalno pomerili njihovi mladi kolegi, dijaki srednjih poklicnih šol, ki se izobražujejo za poklic instalater strojnih instalacij (21.5.).

Mladi instalaterji strojnih instalacij se bodo tudi letos pomerili na državnem prvenstvu

Mladi instalaterji strojnih instalacij se bodo tudi letos pomerili na državnem prvenstvu

Sejma prinašata odgovore na najbolj aktualna vprašanja

Kako bodo cene energije v prihodnjih petih letih vplivale na poslovne stroške in kako jih bo mogoče uspešno upravljati? Kakšna je širša javna korist obnovljivih virov energije in kje so ovire, da potencialov ne izkoristimo dovolj? Bodo ovire za izkoriščanje obnovljivih virov manjše z razvojem novih tehnologij kot so pametna omrežja, ki nam omogočajo trajnostno varno oskrbo pridobivanja alternativne električne energije? Odgovore na ta in številna druga aktualna vprašanja energetike in industrijskega vzdrževanja si lahko še obeta strokovna in zainteresirana splošna javnost na sejemskem dvojčku.

Sejemsko dogajanje se ne bo moglo izogniti niti posledicam ledene ujme v začetku februarja letos. Ker se s podobnimi vremenskimi neprilikami soočajo tudi v širši regiji, se bodo vplivom klimatskih sprememb na panogo, izzivih, ki jih te prinašajo, in izmenjavi dobrih praks na svojem srečanju posvetili tudi predstavniki elektrogospodarstev Slovenije, Hrvaške, Srbije in BiH, ki ga skupaj pripravljajo GIZ Distribucija električne energije, ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Celjski sejem že prvi sejemski dan (20.5.). Tej temi pa se verjetno ne bo mogoče izogniti niti v razpravi o novem Energetskem konceptu Slovenije, ki jo v Celjskem sejmu pripravljajo v sodelovanju s pristojnim ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Ministrstvo bo tudi sicer vpeto v dogajanje, saj bo sejma izkoristilo za podajanje aktualnih smernic, odgovorov in predstavitev strateških usmeritev energetike. Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel pa napoveduje, da bo svojo pisarno začasno preselil na sejmišče.

Sejma prinašata nove rešitve najpomembnejših blagovnih znamk

Sejma prinašata nove rešitve najpomembnejših blagovnih znamk

V štirih sejemskih dneh bo v Celju potekal še Plinski en.forum Energetike.NET (22.5.), kjer bo govora o dogajanju na trgu zemeljskega plina v Sloveniji in regiji JV Evrope. Kritično se bodo na sejmišču v strokovnem obsejemskem programu pod okriljem revije Varčujem z energijo lotili še predstavitve reševanja ovir za hitrejšo implementacijo obnovljivih virov energije in iskanja hitrejših ukrepov na področju zagotavljanja finančnih podpor temu področju oz. opozorili na širšo javno korist obnovljivih virov energije (21.5.).

Odvilo se bo srečanje Zvez društev energetikov Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije, ki ga pripravlja Zveza društev energetikov Slovenije (21.5.). Zadnji sejemski dan (23.5.) pa bo na sejmišču potekala še delavnica Učinkovita raba energije v industriji, ki jo Celjski sejem pripravlja v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan. Na delavnici bodo skušali odgovoriti na vprašanja

kako trajnostno povečati proizvodne zmogljivosti ter kako nenehno izboljševati okoljsko, energetsko in gospodarsko učinkovitost oz. zmanjševati rabo neobnovljivih virov energije v vseh segmentih proizvodnega postopka. Vse štiri sejemske dni pa bodo na sejmišču prisotni še energetski svetovalci pod okriljem Eko sklada, ki bodo odgovarjali na vprašanja strokovne in splošne javnosti.

Podatki zapisa

Datum:
13 marca, 2014

Avtor:
Energetik

Kategorija:

Tagi:Komentiranje ni na voljo.

Ads